בינ"ה 06/2012-05/2017

רשימת בית נבחרי ההסתדרות 2017

רשימת חברי בינה

ישיבת מליאת בינ"ה 39 - 5 בפברואר 2017 - פורסם ב 13 בפברואר 2017
הודעת סיעות הבית בדבר הכוונה להתמודד - פורסם ב 6 בפברואר 2017
ישיבת מליאת בינ"ה 38 - 29 בדצמבר 2016 - פורסם ב 5 בינואר 2017
ישיבת מליאת בינ"ה 37 - 29 בדצמבר 2016 - פורסם ב 5 בינואר 2017
ישיבת מליאת בינ"ה - 15 בנובמבר 2016 - פורסם ב 20 בנובמבר 2016

הזמנה לישיבת וועדת הבחירות ב 14 לדצמבר 2016 - פורסם ב 7 לדצמבר 2016

ישיבת מליאת בינ"ה - 31 באוקטובר 2016 - פורסם ב 14 בנובמבר 2016

הודעת יו"ר בינ"ה בדבר החלטות שהתקבלו בבינ"ה בתאריך 31.10.16 - פורסם ב 7 בנובמבר 2016

הודעת יו"ר בינ"ה בדבר החלטות שהתקבלו בבינ"ה בתאריך 31.10.16

ועידת חברת העובדים - 20 בספטמבר 2016 - פורסם ב 29 בספטמבר 2016

ישיבת מליאת בינ"ה - 20 בספטמבר 2016 - פורסם ב 29 בספטמבר 2016
ישיבת מליאת בינ"ה - 9 באוגוסט 2016 - פורסם ב 4 בספטמבר 2016

הזמנה לישיבת בינ"ה - 9 באוגוסט 2016 - פורסם ב 25 ביולי 2016

ישיבת מליאת בינ"ה - 21 ביוני 2016 - פורסם ב 29 ביוני 2016

הזמנה לישיבת בינ"ה ב 15 במרץ 2016 - פורסם ב 24 בפברואר 2016

ישיבת מליאת בינ"ה - 29 בדצמבר 2015 - פורסם ב 29 בדצמבר 2016

ישיבת מליאת בינ"ה - 10 בנובמבר 2015 - פורסם ב 10 בנובמבר 2015

ישיבת מליאת בינה - 8 בספטמבר 2015 - פורסם ב 21 בספטמבר 2015

הזמנה לישיבת בינ"ה ב 8 לספטמבר 2015 - פורסם ב 4 באוגוסט 2015

ישיבת מליאת בינה - 21 ביולי 2015 - פורסם ב 2 באוגוסט 2015

ישיבת מליאת בינ"ה - 21 ביולי 2015 - פורסם ב 21 ביולי 2015

הזמנה לישיבת בינ"ה - 21 ביולי 2015 - פורסם ב 7 ביולי 2015

מליאת חברת העובדים 23 ביוני 2015 - 6 - פורסם ב 30 ביוני 2015

מליאת בינ"ה 23 ביוני 2015 - 23 - פורסם ב 30 ביוני 2015

הזמנה לישיבת בינה - 30 ביוני 2015 - פורסם ב 15 ביוני 2015

מליאת בינ"ה 24 במרץ 2015 - 22 - פורסם ב 14 באפריל 2015

מליאת בינ"ה 26 בפברואר 2015 - 21 - פורסם ב 22 במרץ 2015

הזמנה לישיבת בינ"ה - 24 במרץ 2015 - פורסם ב 10 במרץ 2015

הזמנה לישיבת בינ"ה ב 26 בפברואר 2015 - פורסם ב 24 בפברואר 2015

מליאת בינ"ה 27 בינואר 2015 - 20 - פורסם ב 10 בפברואר 2015

הזמנה לישיבת בינ"ה - 29 בדצמבר 2014 - פורסם ב 7 בדצמבר 2014

הצעת חוק פוגענית כנגד ההסתדרות - 23.11.2014 - פורסם ב 23.11.2014

הזמנה לישיבה דחופה של בינ"ה - 18 בנובמבר 2014 - פורסם ב 16 בנובמבר 2014

הזמנה לישיבת בינ"ה - 28 באוקטובר 2014 - פורסם ב 20 באוקטובר 2014

הזמנה לישיבת בינה, ראש השנה - 16 בספטמבר 2014, - פורסם ב 4 בספטמבר 2014

הזמנה לישיבת בינ"ה - 22 ביולי 2014 - פורסם ב 8 ביולי 2014

הזמנה לישיבת בינ"ה - 9 ביוני 2014 - פורסם ב 1 ביוני 2014

הזמנה למסיבת פרידה מיו"ר ההסתדרות עופר עיני

הזמנה לישיבת בינ"ה - 20 במאי 2014 - פורסם ב 13 במאי 2014

סדר יום לישיבת מליאת בינ"ה - 8 באפריל 2014 - פורסם ב 23 באפריל 2014

הזמנה לישיבת בינ"ה ב 8 לאפריל 2014 - פורסם ב 23 למרץ 2014

הזמנה לישיבת בינ"ה ב 17 למרץ 2014 - פורסם ב 10 למרץ 2014

ישיבת מליאת בינ"ה 17.12.13 - פורסם ב 25.12.13

פרוטוקול מליאת בינ"ה מ- 4.12.13 - פורסם ב 18.12.13

הזמנה לישיבת בינ"ה - מספר 10 - 26.12.2013 - פורסם ב- 19.12.2013

זימון חברי בינה ליום 17.12.2013 - פורסם ב 5.12.2013

סדר יום לישיבת בינ"ה - 4.12.2013 - פורסם ב 3.12.2013

סדר יום והחלטות לישיבת מליאת בינה - 3 בספטמבר 2013 - פורסם ב 9 בספטמבר 2013

פרוטוקול מליאת בינ"ה - 27 ביוני 2013 - פורסם ב 3 ביולי 2013

סדר יום והחלטות ישיבת בינה מס' 5 - 9 במאי 2013 - פורסם ב 13 במאי 2013

ביוזמת יו"ר ההסתדרות: תקציב המפלגות הפוליטיות בהסתדרות יופחת ב- 25% - הודעה לעיתונות

סדר יום לישיבת מליאת בינה יום ראשון 30 בדצמבר 2012 - ישיבה מספר 4

סדר יום לישיבת בינה מס' 3 - 30.12.12

הסכמים קואליציוניים שנחתמו לאחר בחירות 2012

מליאת בינה - 29.12.14- 19 - החלטות

מליאת בינה - 18.11.14- 18 - החלטות

מליאת בינה - 28.10.14- 17 - החלטות

מליאת בינה - 16.9.14 - 16 - החלטות

מליאת בינה - 22.7.14 - 15 - החלטות

מליאת בינה - 9.6.14 - 14 - החלטות

מליאת בינה - 20.5.14 - 13 - החלטות

מליאת בינה - 8.4.14 - 12 - החלטות

מליאת בינה - 17.3.14 - 11 - החלטות

מליאת בינה - 17.3.14 - 10 - החלטות

מליאת בינה - 17.12.13 - החלטות

מליאת בינה - 4.12.13 - החלטות

מליאת בינה - 3.9.13 - החלטות

מליאת בינה - 27.6.13 - החלטות

מליאת בינה - 9.5.13 - החלטות

מליאת בינה - 30.12.12 - 4 - החלטות

מליאת בינה - 30.12.12 - 3 - החלטות

מליאת בינה - 11.9.12 - 2 - החלטות

מליאת בינה - 24.7.12 - 1 - החלטות

מליאת בינה - 1.7.12 - 32 - החלטות