איגוד סגל המחקר

איגוד סגל המחקר מייצג את השכירים בישראל המדורגים בדירוג עובדי המחקר הממשלתי (למעט במערכת הביטחון).

בין מוסדות המחקר המיוצגים בידי האיגוד:

  • מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני),

לרבות: המרכז הלאומי לחקלאות ימית שבאילת (מלח"י)

  • מינהל המחקר למדעי האדמה והים,

לרבות: המכון הגיאולוגי, חקר ימים ואגמים ומעבדת הכנרת

  • המכון הווטרינרי
  • התחנה לחקר הסחף
  • השירות ההידרולוגי
  • המכון לחקר הגולן
  • תמי-אימי, כימיקלים לישראל (כי"ל)
  • תחנת הנסיונות ערבה
  • המכון הגאופיסי

יו"ר האיגוד: ד"ר שוקי מירון jmiron@volcani.agri.gov.il

ייעוץ משפטי:

חבר המבקש שירות משפטי פרטני בקשר לזכויותיו במקום עבודתו, יפנה למזכיר האגף לאיגוד מקצועי במרחב במקום עבודתו אשר יפעל על פי נהלי ההסתדרות בכל הקשור לטיפול המשפטי.

הטיפול המשפטי יינתן על ידי מזכיר האגף לאיגוד מקצועי ו/או עוה"ד בלשכות לייעוץ משפטי הכול על פי העניין.

קישורים:
קישור לאתר האיגוד