איגוד הרוקחים

שימי שמריהו הללי - מזכ"ל איגוד הרוקחים

איגוד הרוקחים הינו איגוד מקצועי ארצי המאגד את כל הרוקחים ועוזרי הרוקחים בשירות הציבורי (הכללית, משרד הבריאות ובי"ח הדסה), ופועל במסגרת ההסתדרות הכללית החדשה בהתאם למדיניות האגף לאיגוד מקצועי ובכפוף לחוקת ההסתדרות.

האיגוד מייצג את חבריו במישור יחסי העבודה, לרבות ניהול מו"מ מול נציגי המדינה והמעסיקים לשיפור תנאי העבודה והשכר, חתימה על הסכמים קיבוציים כלליים ומיוחדים וקידום האינטרסים הפרופסיונאליים של הרוקחים. כמו כן, פועל האיגוד במישור התדמיתי לשיפור וקידום מעמד הרוקח והעצמת יוקרתו של מקצוע הרוקחות.

במישור המקצועי, האיגוד מארגן ימי עיון והשתלמויות מקצועיות, וכן יפעל לשיפור והרחבת ההכשרות המקצועיות במסגרת קורסים לגמול השתלמות.

המבנה הארגוני של איגוד הרוקחים כולל את הועידה הארצית, המרכז הארצי, המזכירות הארצית והועדות הארציות.

איגוד הרוקחים שואב את זהותו מתוך עקרונות ההסתדרות המושתתות על ערכי הסולידריות והערבות ההדדית ופועלה לקידום חברה צודקת ושוויונית. לשם כך, חותר האיגוד להסרת חסמים והנגשת מידע מהימן ועדכני על זכויות חבריו, לחיזוק מעמד הרוקח באמצעות הגנה על זכויותיו ושמירת בטחונו התעסוקתי, מיצובו בקדמת הבמה כמטפל וכמומחה בר סמכא לטיפול התרופתי לצד שיפור וייעול תהליכים והעלאת פריון העבודה, וזאת לטובת רווחת ובריאות המטופלים.

 

לברכת מזכ"ל איגוד הרוקחים ליום הרוקח הבינלאומי (11.11.20) - לחצו כאן

מידע חשוב לעדכונכם/ן:

מה זה גמול השתלמות? מי זכאי ומה הקריטריונים להגשת בקשה?  

רוקח/ת זכאי/ת לתגמול כספי עבור שעות לימוד שלמד מעבר ללימודי התואר, אשר נועדו להעשיר את השכלתו/ה ולשפר את מיומנויותיו/ה בתחום עיסוקו/ה.

הזכאות הינה עד לשני גמולי השתלמות (א' ו-ב'), כאשר כל גמול השתלמות ניתן בעבור 400 שעות לימוד שהוכרו על ידי ועדת הגמול (ועדה פריטטית המורכבת מנציג האוצר, נציגי המעסיקים ונציגי איגוד הרוקחים) בהתאם לקריטריונים שנקבעו.

אם אתם מעוניינים לקבל מידע נוסף על הקריטריונים ועל הנוהל להגשת בקשה לגמול השתלמות, לחצו בבקשה כאן: ריכוז הוראות בנושא גמול השתלמות לרוקחים.

להורדת טופס בקשה לקבלת גמול השתלמות א' – לחצו כאן

להורדת טופס בקשה לקבלת גמול השתלמות ב' – לחצו כאן

אם יש לכם שאלות נוספות בעניין גמול ההשתלמות, ניתן לפנות באמצעות הדוא"ל: batyac@histadrut.org.il