הסתדרות המיקרוביולוגים הביוכימאים ועובדי המעבדות

אסתר אדמון, יו"ר הסתדרות המיקרוביולוגים הביוכימאים ועובדי המעבדות.

הסתדרות המיקרוביולוגים, הביוכימאים ועובדי המעבדות המוסמכים, מאגדת בתוכה את כל ציבור העובדים העוסק במקצוע מעבדנות הן בתחום הרפואי, המחקרי והפרטי.

תפקידה של הסתדרות המיקרוביולוגים והביוכימאים היא לשמור על מעמדו המקצועי של העובד, שהשכלתו ברובה הגדול אקדמאית. כ- 50% מציבור העובדים הם בעלי תואר שני ושלישי. ישנם עדיין עובדים ותיקים בעלי השכלה על תיכונית, "דור המדבר", השומרים על איכות העבודה הן הרפואית והן המחקרית .

הסתדרות המיקרוביולוגים, הביוכימאים ועובדי המעבדות מופקדת על איכות העבודה, על קידום העובדים ובעיקר על מעמדם, כפי שמתאים להסתדרות ענפית פרופסיונאלית.

 

ועדת הבחירות לאיגוד המיקרוביולוגים, הביוכימאים ועובדי המעבדות