איגוד הרנטגנאים בישראל

 

אריה הרשקוביץ – יו"ר איגוד הרנטגנאים  

איגוד הרנטגנאים בישראל הוא הארגון המקצועי המייצג את העוסקים ברנטגנאות והדמיה בישראל. תפקידי האיגוד הם רבים: האיגוד פועל לשיפור תנאי העבודה והשכר של ציבור העובדים במקצוע הרנטגן והדימות הרפואית המיוצג על ידו וחתום על הסכמי עבודה קיבוציים עם ארגוני מעבידים וכן עם מעבידים, לטיפול בסכסוכי עבודה בהיקף ארצי. האיגוד אף פועל לשכלול מקצוע הדימות הרפואית, פיתוחו, הרחבתו והשתלמות העובדים בו. טיפול בבעיות פריון והקמת מועצות יצור, הוצאת עיתונים וספרות מקצועית, טיפוח הקשרים עם הסתדרויות מקצועיות בחו"ל, מילוי משימות מיוחדות המחייבות פעולה בהיקף ארצי לרנטגנאים. האיגוד אף מכריז במידת הצורך על סכסוך עבודה ו/או מאשר שביתה הנוגעת לציבור העובדים במקצוע הרנטגנאות.

עובדים במכון רנטגןעובדים במכון רנטגן

צפו במשדר כנס הרנטגנאים ואנשי הדימות 2020: