הסתדרות האחים והאחיות בישראל

אילנה כהן, יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל.

הסתדרות האחים והאחיות בישראל מאגדת בתוכה את האחים והאחיות העובדים במוסדות הבריאות במדינת ישראל, במסגרת ייצוגית של ארבע חטיבות: בתי החולים, קהילה, בריאות הציבור והחינוך.

על מנת לקדם ולשפר את תנאי ושכר עבודתן של האחים והאחיות, פועלת הסתדרות האחים והאחיות, בשלושה מישורים עיקריים: במישור האחד, קידום הסכמים קיבוציים להעלאת שכר ולשיפור מבנה תנאי עבודת האחים והאחיות; במישור השני, ליווי יומיומי ותמיכה שוטפת ללמעלה ממאה וועדי אחיות במקומות העבודה, לצד הקניית כלים והעמקת הידע המקצועי של אותם הנציגים; במישור השלישי, תגבור מחלקת פרט, באמצעותה מוענק מענה פרטני רציף והכוונה אישית לאחות בעבודתה.

ואולם, ייחודה של הסתדרות האחיות- מעבר, ולצד מאבקיה הבלתי מתפשרים למען הטבת ושיפור תנאי עבודתם ושכרם של האחים והאחיות כאמור- היא בהיותה ראש החץ של המקצוע, וקידום פעולות מגוונות למיצוב מעמדו הפרופסיונאלי של מקצוע האחות בישראל, כמו גם, ניצוח על מאבקים עיקשים להבטחת מתן טיפול הולם ונאות לבאים בשערי המוסדות הרפואיים.
במקביל, הסתדרות האחיות פועלת לקידומם המקצועי של האחים והאחיות במגוון רחב של דרכים, בין אם ביצירת ובפיתוח תוכניות מקצועיות מורכבות לעוסקים במקצוע, כלה בקיום עשרות סמינרים וימי עיון מקצועיים במסגרת האגודות לקידום מקצועי של החטיבות, ועוד.

הסתדרות האחיות חותרת ליצירת האיזון בין מטרותיה ותפקידה השונים: טובת הפרט מתוך אחדות הקבוצה, קידום הזכויות הכלכליות לצד שמירה על איכות המקצוע ומעמד האחות, מיצוב זכות האחות בקדמת הבמה אך לא על חשבון מקומו המרכזי של המטופל, קידום ענייני האחיות לצד סולידאריות עם צרכי כלל העובדים.