הסתדרות האחים והאחיות בישראל

יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל, אילנה כהן 

הסתדרות האחים והאחיות בישראל מאגדת בתוכה את האחים והאחיות העובדים במוסדות הבריאות במדינת ישראל, במסגרת ייצוגית של ארבע חטיבות: בתי החולים, קהילה, בריאות הציבור והחינוך.

על מנת לקדם ולשפר את תנאי ושכר עבודתן של האחים והאחיות, פועלת הסתדרות האחים והאחיות, בשלושה מישורים עיקריים: במישור האחד, קידום הסכמים קיבוציים להעלאת שכר ולשיפור מבנה תנאי עבודת האחים והאחיות; במישור השני, ליווי יומיומי ותמיכה שוטפת ללמעלה ממאה וועדי אחיות במקומות העבודה, לצד הקניית כלים והעמקת הידע המקצועי של אותם הנציגים; במישור השלישי, תגבור מחלקת פרט, באמצעותה מוענק מענה פרטני רציף והכוונה אישית לאחים ולאחיות בעבודתם. 

יו"ר הסתדרות האחים והאחיות, אילנה כהןיו"ר הסתדרות האחים והאחיות, אילנה כהן

ייחודה של הסתדרות האחים והאחיות - לצד מאבקיה הבלתי מתפשרים למען הטבת ושיפור תנאי עבודתם ושכרם של האחים והאחיות - הוא בהיותה ראש החץ של המקצוע ומקדמת פעולות מגוונות למיצוב מעמדו הפרופסיונלי של מקצוע האחות בישראל. כמו גם, ניצוח על מאבקים עיקשים להבטחת מתן טיפול הולם ונאות לבאים בשערי המוסדות הרפואיים.
במקביל, הסתדרות האחים והאחיות פועלת לקידומם המקצועי של האחים והאחיות במגוון רחב של דרכים, החל מיצירה ופיתוח של תוכניות מקצועיות מורכבות לעוסקים במקצוע וכלה בקיום עשרות סמינרים וימי עיון מקצועיים במסגרת האגודות לקידום מקצועי של החטיבות.

הסתדרות האחים והאחיות חותרת ליצירת האיזון בין מטרותיה ותפקידיה השונים: טובת הפרט מתוך אחדות הקבוצה, קידום הזכויות הכלכליות, לצד שמירה על איכות המקצוע ומעמד האחות, מיצוב זכות האחות בקדמת הבמה, אך לא על חשבון מקומו המרכזי של המטופל וקידום ענייני האחיות לצד סולידריות עם צרכי כלל העובדים.