הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח (המח"ר)

יו"ר הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח (המח"ר):

אלכסנדרה ציבולבסקי

 

הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח (המח"ר) מאגדת בתוכה עובדים שכירים ובעלי השכלה אקדמית מושלמת במקצועות מדעי החברה והרוח.


מטרות הסתדרות המח"ר הן: ייצוג העניינים המקצועיים של החברים, קידום מקצועי ושיפור תנאי העבודה והשכר והשתלמות מקצועית והרחבת הידע.

אלכסנדרה ציבולבסקיאלכסנדרה ציבולבסקי

הסתדרות המח"ר מפעילה תאים ארגוניים במקומות העבודה. כמו כן, מנהלת מו"מ עם המעסיקים על שכר ותנאי עבודה, כלליים וייחודיים למקצועות ומקומות עבודה. כמו- הסכמי השכר של המח"ר, הסכמי הפסיכולוגים, הסכם ענ"א בשירות המדינה, ספרנים במוסדות להשכלה גבוהה, ספרנים בשלטון המקומי, הסכם רשות העתיקות ועוד.

בידי הסתדרות המח"ר- "קרן ידע" שמטרתה לקדם את הידע המקצועי של החברים, ע"י סבסוד לימודים (כולל תארים נוספים) השתלמויות, ימי עיון וסמינרים.
בנוסף מקיימת הסתדרות המח"ר פעילויות בנושאי חברה, רווחה לחבריה וגמלאיה.

לאתר הסתדרות המח"ר, הקישו כאן

לאתר של קרן ידע לאקדמאים במח"ר, הקישו כאן