ארגון עובדי צה"ל

מאיר בן הרוש, יו"ר ארגון עובדי צה"ל

רקע: במארג ההון האנושי בצה"ל מועסקים דרך קבע אזרחים עובדי צה"ל (במגוון רחב של תחומי עיסוק). אזרח עובד צה"ל מוגדר כ"אזרח העובד בשכר" בצה"ל ומקיים יחסי עובד ומעביד עם מערכת הביטחון.

עובדי צה"ל מתאפיינים במומחיות מקצועית, היותם מוקד ידע ובניסיון שצברו במהלך שנות העסקתם בעיסוקים עליהם הם מופקדים.

כיום מועסקים בצה"ל אלפי עובדים כאשר כמחציתם בתפקידי אחזקה בדרג הגבוה והיתרה במגוון רחב של תפקידי ניהול, מחשוב, הנדסה רפואה וכדומה.

עובדי צה"ל מועסקים לרוב במסגרת הסכם קיבוצי, שהצדדים לו הם מערכת הביטחון - משרד הביטחון, צה"ל והארגון הארצי לעובדי צה"ל שהוא חלק מההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל (להלן - "ההסתדרות").

 

יעוד ותפקידי הארגון:

ארגון עובדי צה"ל הנו הארגון היציג של העובדים. היעוד העיקרי שמירה על זכויות ותנאי העסקתם של העובדים – תחומי איגוד מקצועי וטיפוח תרבות פנאי ורווחה בסטנדרטים גבוהים.

 

איגוד מקצועי:

גיבוש מדיניות העסקת עובדים בתאום עם צה"ל, גיבוש הסכמי עבודה (פרטיכלים) קידום עובדי הביטחון לטובת העובדים ייצוג העובדים בפני המפקדים, מרכז תעסוקת עובדי צה"ל באגף כ"א במשרדי הביטחון והאוצר.

 

תרבות ורווחה:

בהתאם להסכמי העבודה מול מערכת הביטחון ארגון עובדי צה"ל אמון על מתן שירותי התרבות והרווחה.

גיבשנו תפיסת הפעלה לפיה אנו מלווים את העובדים ובני משפחותיהם בכל שלב מכריע במחזור החיים המשפחתי החל משלב הקליטה, ועד שלב הפרישה.

כמו כן, אנו מציינים אירועים משמעותיים עליה לכיתה א', בר/בת מצווה, גיוס לצה"ל וכדומה.

 

בנוסף, אנו מעניקים מגוון רחב של שירותי רווחה וביניהם:

נופש משפחות
אתר רווחה
ביטוחים שונים
שי שנתי
מלגות ילדי עובדים
החזר בגין קורסים ועוד
כאשר שמנו לעצמנו כיעד לאפשר מתן שירותים ברמה הגבוהה ביותר שהולמת את מעמדם ולהוקיר תודה על תרומת העובדים לביטחון המדינה.

אתגרים:


העצמת הארגון תוך שיפור מעמד עובדי צה"ל

שיפור תנאי העסקה בראיה פנסיונית בדגש על עובדי דור ההמשך

חיזוק הקשר עם כלל היחידות

הפיכת הארגון לבית דיגיטלי ומתקדם

חיזוק הקשר עם גמלאי הארגון והגדלת פריסת המועדונים ברחבי הארץ

יצירת מעטפת רווחה כוללת לארגון בהיבט: ביטוחים, קופות גמל, קרנות פנסיה, ניהול פיננסי ומועדון צרכנות מגוון ומתקדם

לוגו ארגון עובדי צה"ללוגו ארגון עובדי צה"ל

מאיר בן הרוש, יו"ר ארגון עובדי צה"למאיר בן הרוש, יו"ר ארגון עובדי צה"ל