הסתדרות המלונאות, אירוח, אנ"א, אולמות שמחה וגני אירועים, כימיה, המשקם וחקלאות

פרדי כהן, יו"ר הסתדרות המלונאות, אירוח, אנ"א, אולמות שמחה וגני אירועים, כימיה, המשקם וחקלאות 

הסתדרות העובדים השכירים המאגדת בתוכה את העובדים בענפי המלונאות, אנ"א (אכסניות נוער ובתי הארחה), גני האירועים, עובדי כימיה, המשקם והחקלאות. 

האיגוד עוסק בשמירה על תנאי העבודה, הפנסיה וזכויות העובדים, ומספק סל כלכלי רחב מאוד לרווחת העובדים. לדוגמה: הלוואות מסובסדות, מלגות לעובדים ושיתוף העובדים בסמינרים בנושאי זכויות העובדים וההגנה עליהם ויציאה לפנסיה מוקדמת. 

ברוב ענפי האיגוד ישנם הסכמים קיבוציים ארציים, כולל צו הרחבה הנותן מטריה רחבה של אפשרויות לפעילות בשטח. כל זה מתבצע בשיתוף פעולה עם האיגודים המקצועיים הפרוסים במרחבי ההסתדרות. 

 
באיגוד יש צוות מסור ומקצועי: 

פרדי כהן – יו"ר האיגוד, ובנוסף מכהן כמזכיר הארצי לעובדי הכימיה.

שלמה פלור - מזכיר ארצי לעובדי המלונאות, אירוח ואנ"א. 

פיצ'י דובינר - מזכיר ארצי לעובדי החקלאות, אולמות השמחה והמשקם.

נעמה פולט - מנהלת הלשכה של האיגוד.

 

בחירות לאגוד

פרוטוקול ישיבה רביעית של ועדת הבחירות המרכזית

צירי הוועידה

פרוטוקול ועדת הבחירות ישיבה מס 3 מיום 3 במאי 23

פרוטוקול ועדת הבחירות מס 2 - אגוד המלונאות, אירוח, אנ"א, אולמות שמחה וגני אירועים, כימיה, המשקם וחקלאות

בחירות הודעה לבוחר 1

בחירות לוח מועדים לבחירות מלונות כימיה חקלאות אנא אולמות

ועדת הבחירות המרכזית פרוטוקול ישיבה ראשונה מרץ 23

טופס הגשת מועמדות לציר מעודכן

 

הפגנה מול מלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל-אביבהפגנה מול מלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל-אביב