המחלקה לקשרים בינלאומיים

 

המחלקה לקשרים בינלאומיים אמונה על כל פעילותה הבינלאומית של ההסתדרות בארץ ובחו"ל.

מנהלת המחלקה לקשרים בינלאומיים: אביטל שפירא

פעילותה הענפה של המחלקה באה לידי ביטוי ברישות, פיתוח וחיזוק קשרים ושיתופי פעולה בין ההסתדרות לבין ארגונים, פדרציות, איגודים וגופים בארץ ובעולם.

 

פעילות המחלקה

חיזוק הקשרים עם קונפדרציות של איגודים מקצועיים ברחבי העולם:

המחלקה לקשרים בינלאומיים מחזקת את הקשרים הבילטרליים עם קונפדרציות של איגודים מקצועיים ברחבי העולם והאיגודים המקצועיים המסונפים להם, ארגון הגג של כל קונפדרציות האיגודים המקצועיים העולמיים החופשיים (ITUC) והארגון האזורי (ITUC-AP) בהם מכהן יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן כחבר הנהגה בכיר במועצה הכללית ובוועדת האקזקוטיבה. המחלקה מעודדת את האיגודים החברים בהסתדרות להיות חברים בפדרציות הגלובליות המאגדות עובדים מכל רחבי העולם ולרקום קשרים עם איגודים מקבילים ברחבי העולם. קשרים אלה כוללים ביקורים הדדיים של משלחות, שליחת נציגים לוועידות, קונגרסים, ישיבות אקזקוטיבה וסמינרים מקצועיים, הכנת חומרים מקצועיים, תכנון פרויקטים משותפים והעברת אינפורמציה על ההסתדרות.

אביטל שפירא, מנהלת המחלקה לקשרים בינלאומייםאביטל שפירא, מנהלת המחלקה לקשרים בינלאומיים

המחלקה מקיימת קשרים ענפים עם שגרירויות זרות בישראל, צה"ל ומשרדי ממשלה המשיקים לפעילות הבינלאומית של ההסתדרות, לרבות משרד החוץ, המשרד לעניינים אסטרטגיים ומשרד הכלכלה.

המחלקה גם מקיימת קשרים ענפים עם ארגונים לא ממשלתיים בישראל ובעולם וארגון האו"ם (באמצעות ארגון העבודה העולמי - ה-ILO). ראוי לציון בהקשר זה שיתוף הפעולה בין קרן אברט (קרן גרמנית שנוסדה ע"י האיגודים המקצועיים הגרמניים) וההסתדרות שמאפשרת קשרי עבודה בין האיגודים המקצועיים הגרמניים ועמיתיהם הישראליים, תוך התמקדות בהידוק הקשרים בין חברי הסתדרות צעירים, מועצות פועלים ואיגודים מקצועיים וסיוע בוועידות וקורסים שונים של ההסתדרות ומוסדותיה.

יצירת קשר עם האיגודים המקצועיים הפלסטיניים (PGFTU) וסיוע לעובדים פלסטינים:

מאז הסכמי אוסלו ב-1993, שמה לה ההסתדרות כמטרה לקיים שיתוף פעולה עם האיגודים המקצועיים הערביים בכלל, והאיגודים המקצועיים הפלסטיניים, בפרט.

בעקבות הסכם אוסלו בין ממשלת ישראל והרשות הפלסטינית, החליטה ההסתדרות ליצור קשרים ולשתף פעולה עם האיגודים המקצועיים הפלסטיניים - ה-PGFTU.

ההסתדרות חתומה על הסכם מסגרת עם ה-PGFTU שנחתם ב-5.3.95. זהו הסכם כספי בעיקרו. עפ"י ההסכם התחייבה ההסתדרות להעביר ל-PGFTU מחצית מדמי הטיפול המעוברים להסתדרות ע"י מינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים בגין עבודתם של פועלים פלסטיניים. זהו הסכם תקדימי שאין לו אח ורע בעולם. כזכור, על-פי הסכם זה, מעבירה ההסתדרות 50% מדמי החבר של עובדים פלסטיניים חוקיים המועסקים ע"י מעסיקים ישראליים ל-PGFTU החל מיום חתימת אוסלו (13.9.1993).

עם פרוץ האינתיפאדה נותקו קשרי העבודה בין ההסתדרות ל-PGFTU ובמקביל הפסיקה ההסתדרות להעביר את דמי החבר ולתת שירותים משפטיים. עם זאת, בכל שנות האינתיפאדה לא נותקו הקשרים וההסתדרות המשיכה לסייע בהשגת היתרי כניסה, בכפוף למגבלות הביטחוניות שהטיל צה"ל.

ביום 24.6.08 ההסתדרות ו-PGFTU חתמו על הסכם היסטורי תחת חסות של ה-ITUC שהסדיר את כל המחלוקות הכספיות בין הקונפדרציות של האיגודים הישראליים והפלסטיניים. בנוסף, ההסתדרות התחייבה לעזור לעובדים פלסטיניים שמועסקים ע"י מעסיקים ישראליים, לספק להם סיוע משפטי ולעזור להם לשפר את תנאי עבודתם. בנוסף, פועלת המחלקה בתכנון סמינרים משותפים עם ה-PGFTU  לקידום זכויותיהם של העובדים הפלסטינים המועסקים בישראל.

ראוי לציין בהקשר זה כי במסגרת שיתוף הפעולה עם PGFTU מתכננת המחלקה עם האחרונים סמינרים משותפים  ופעולות משותפות הנועדים לקדם את זכויותיהם של העובדים הפלסטינים המועסקים בישראל.

זאת ועוד, עובדים פלסטיניים המועסקים בישראל בענף הבניין נהנים מסיוע משפטי הניתן להם בוועדות פריטטיות המתקיימות ע"מ לדון בתביעות משפטיות על אי קבלת תנאים וזכויות העבודה.

במסגרת הסיוע הניתן לעובדים פלסטינים עתרה עתירת ההסתדרות ליישם את חוקי העבודה הישראלים לעובדים פלסטיניים העובדים בהתנחלויות. בית משפט העליון קיבל את העתירה ופסק שעובדים פלסטיניים העובדים בהתנחלויות יקבלו את אותם הזכויות וההטבות הסוציאליות על פי חוק העבודה הישראלי ולא הירדני.

יתר על כן, בינואר 2008 נחתם הסכם פנסיה חובה בין המעסיקים הישראליים וההסתדרות. הצלחת ההסתדרות ליישם את חוקת העבודה הישראלי לעובדים פלסטיניים בהתנחלויות מאפשרת לעובדים פלסטינים שאינם תחת ההסכם הקיבוצי להיות בעלי פנסיה.

פעילות המחלקה בקונגרסים בחו"ל

מאבק בתופעת ה-BDS (חרמות, סנקציות והסרת השקעות):

בשנים האחרונות עומדת המחלקה לקשרים בינלאומיים בחוד החנית במאבק נגד ה-BDS, בפרט בזירת האיגודים המקצועיים. במסגרת עבודתה פועלת המחלקה ליצור קואליציות עם מקבילים שונים בעולם שמתנגדים ל-BDS ע"מ למגר החלטות של BDS העולות לסדר היום בקונגרסים ופורומים בינלאומיים שונים, הן של קונפדרציית האיגודים המקצועיים העולמיים (ITUC) ואיגודים גלובאליים (GUFs) והן של קונפדרציות ארציות. בנוסף, יוזמת המחלקה מפגשים עם מעצבי דעת קהל ומקבלי החלטות בארגונים כלכלים וחברתיים בהם מוצגת מחויבותה של ההסתדרות לשלום, לשיתוף פעולה עם ה-PGFTU והגנה על העובדים הפלסטינים.

פרסום מאבקי והישגי ההסתדרות:

המחלקה לקשרים בינלאומיים אמונה על פרסום מאבקי והישגי ההסתדרות ומוסדותיה (למשל נעמ"ת) הן בתקשורת הזרה בישראל ובעולם וברשתות החברתיות והן בקרב הארגונים בהם ההסתדרות חברה.

שיתוף פעולה עם המכון היהודי-ערבי, המכון הבינלאומי של ההסתדרות, והנוער העובד והלומד (הנוע"ל):

ההסתדרות והמחלקה לקשרים בינלאומיים מקיימות שיתופי פעולה עם המכון היהודי-ערבי, המכון הבינלאומי של ההסתדרות והנוע"ל באירוח משלחות ושליחת משלחות של איגודים מקצועיים למקבלנו בעולם.

המחלקה מסייעת לנוע"ל לפרסם את מאבקיהם, פעולותיהם והישגיהם בזירה הבינלאומית.

זאת ועוד, המחלקה מעודדת הגעת משלחות מחו"ל לערוך קורסים במכון הבינלאומי ונוטלת חלק במתן הרצאות ופגישות למשתלמים.