נציבות כוח אדם

נציבות כוח אדם בניהולה של סמנכ"ל משאבי אנוש, עו"ד אירית פוריין-ויצמן

הנציבות מופקדת על תכנון וניהול כוח האדם בארגון, תוך דגש על העצמת המשאב האנושי וטיפוח סביבה ארגונית מקצועית. זאת, על מנת לשפר את פעילות הארגון ולסייע לכל עובד ועובדת בהגשמה מקצועית ובמילוי תפקידיהם בארגון. 

 

כחלק מניהול משאבי האנוש בארגון, הנציבות אחראית על הטיפול בנושאים הבאים:

 • מיונים, אבחונים, קליטה ומינויים של עובדים חדשים
 • מכרזים פנימיים לתפקידים שונים
 • הכנה לפרישה וטיפול בעובדים שמסיימים לעבוד ועובדים שפורשים לגמלאות
 • טיפול בנושאי הפרט, בהם: תנאי העבודה, הרווחה וקידומים בדרגות
 • הכוונה והדרכה של עובדים בנושאי פיתוח אישי ומקצועי, השתלמויות, קורסים וסמינרים, בשיתוף מערך ההשכלה וההדרכה
 • אכיפת נושאי משמעת בארגון
 • הבטחת ייצוג הולם ושוויוני לקבוצות אוכלוסייה שונות
 • יישום צו הרחבה בנושא העסקת עובדים עם מוגבלות
 • טיפול בתנאי העסקתם של נבחרי ההסתדרות
 • ניהול מאגר המתנדבים של ההסתדרות
 •  ניהול קרן הסיוע ההדדי לחברי הסתדרות זכאים
 • ניהול פורטל עובדי ההסתדרות

 

סמנכ"ל משאבי אנוש – עו"ד אירית פוריין-ויצמן

 

צוות האגף: 

ורד יונגר-ממן - מנהלת לשכה

לירון כהן - מנהלת מחלקת פרט ותנאי עבודה

אפרת כהן - מנהלת מדור נוכחות

גילי כהן - רכזת משאבי אנוש

טל אמויאל - רכזת משאבי אנוש

ורד פרץ אמזלג- רכזת משאבי אנוש

שרון שחק - רכזת משאבי אנוש

נטע לי אהרונוביץ-  רכזת משאבי אנוש

קרן אלון – רכזת משאבי אנוש

אור ניר- רכזת משאבי אנוש

גלי בינדר נחום- רכזת משאבי אנוש

רחלי פפיסמדוב- מזכירה

מירללה מיכלוביץ- עובדת סוציאלית לקרן הסיוע ההדדי

ארז זליגר - ארכיבאי 

סמנכ"ל משאבי אנוש, עו"ד אירית פוריין-ויצמןסמנכ"ל משאבי אנוש, עו"ד אירית פוריין-ויצמן