רשות ההסתדרות לצרכנות

רשות ההסתדרות לצרכנות (בשמה הקודם - הרשות להגנת הצרכן בהסתדרות) הוקמה בשנת 1970 במטרה לחזק את הפעילות בתחום הצרכנות מתוך ראייה שהגנת הצרכן הינה חלק בלתי נפרד מהשמירה על רמת חייו, זכויותיו של העובד והגנה על הכנסתו הפנוייה.


בשנת 1983 הוענק לרשות ההסתדרות לצרכנות מעמד משפטי מטעם המדינה ומאז הרשות מוכרת כארגון צרכנים יציג, הכרה אשר מתחדשת אחת ל- 3 שנים.

בראש רשות ההסתדרות לצרכנות עומד המנכ"ל, עו"ד ירון לוינסון ומשרדה הראשי ממוקם בבית ההסתדרות בתל-אביב.


חלק נכבד מפעילויות רשות ההסתדרות לצרכנות מתבצע במסגרת סניפיה הממוקמים במרחבי ההסתדרות בכל הארץ באמצעות רכזי הצרכנות ומתנדבים.


הרשות פועלת בקשת ענפה של תחומים צרכנים על מנת להגן על הצרכנים ולשמור על זכויותיהם כגון: ייעוץ בנושאים צרכנים, טיפול בתלונות, ייצוג האינטרס הצרכני בתהליכי החקיקה השונים בכנסת, ייזום חקיקה צרכנית, ייצוג הצרכנים במכון התקנים, העלאת נושאים צרכנים לסדר היום הציבורי ואזהרת הציבור מפני עוולות צרכניות, עריכת בדיקות וסקרים בנושאים צרכניים, הסברה ומידע לציבור בדבר זכויותיו הצרכניות.