האגף לדמוקרטיה תעשייתית ועובדי חברות כוח אדם

יו"ר האגף לדמוקרטיה תעשייתית ועובדי חברות כוח אדם: תומר רזניק 

 

האגף לדמוקרטיה תעשייתית ועובדי חברות כוח אדם, מאגד בתוכו מספר מחלקות: המחלקה לשיתוף עובדים בדירקטוריון, המחלקה למועצות ייצור, המחלקה לעובדי חברות כוח אדם והמחלקה להתיישבות העובדת. 

1. מטרת המחלקה לשיתוף עובדים היא לקדם מעורבות של עובדים בדירקטוריון במקום עבודתם, תוך שימת דגש לשיתופם בצומת קבלת ההחלטות בחברה.

כיום שיתוף עובדים בא לידי ביטוי בעיקר בחברות הממשלתיות. בשנת 1975 חוקקה הכנסת את חוק החברות הממשלתיות ובתקנות נקבעו כלים לקביעת נציג נבחר כדירקטור. על פי החוק, זכאים העובדים בכל חברה ממשלתית המונה 100 עובדים, לייצוג של שני עובדים בדירקטוריון.

יו"ר האגף לדמוקרטיה תעשייתית, תומר רזניקיו"ר האגף לדמוקרטיה תעשייתית, תומר רזניק

בעוד שדירקטורים אחרים מתמנים לתפקיד ע"י מינוי השרים הנוגעים בדבר, הרי שנציגי העובדים נבחרים בבחירות דמוקרטיות חשאיות ע"י כלל העובדים בחברה ובאישור השר הרלוונטי.

המחלקה לשיתוף עובדים אמונה על כל הליכי הבחירות כקבוע בתקנון רשות החברות, מוודאת על קיום בחירות במועדן (תהליך הנמשך כ-90 יום) ולאחר מכן מלווה את הדירקטור בפעולתו ובעבודתו במתן ייעוץ, הכשרה בקורסים שיעזרו לו להתמודד עם הנושאים העולים לדיוני הדירקטוריון ובעת הצורך בסיוע של הלשכה המשפטית באג"מ.

2. המחלקה לתגמול ותמרוץ, מקדמת העלאת פריון העבודה והייצור ושיפור רמת האיכות והשירות מחד, ואת שיפור שכרו של העובד מאידך. זאת, כדי להעלות את התפוקה בחברה וכדי לשפר את השירות. מועצת הייצור היא קבוצה משותפת לעובדים ולמעסיקים, הקובעת את הנורמות והמדדים בשיטת שכר עידוד, פריון וייצור. כך גם בא לידי ביטוי ניסיונו של העובד הבא מהשטח.

המחלקה למועצות ייצור אמונה על הקמת מועצות ייצור משותפות להנהלה ולעובדים במקומות העבודה, שמטרתן להעלות את פריון העבודה והייצור והשגת יעדי הארגון, תוך שיפור רמת האיכות והשירות. זאת, באמצעות שילוב העובדים בשיטות תגמול המאפשרות את העלאת שכר העובדים 

3. המחלקה לעובדי חברות כוח אדםעוסקת בקבוצת עובדים אשר הינה חסרת קביעות ופעמים רבות שכרה ירוד והתנאים הסוציאליים הנלווים מצומצמים, אם בכלל. העובדים בענף אינם מאורגנים.

המחלקה מתעסקת ומתמחה בזכויות העובדים במסגרת חברות כוח אדם. זאת, בהתאם לחוק החברות לשירותי משאבי אנוש, צו ההרחבה בענף וההסכם הקיבוצי הכללי בענף חברות כ"א. 

4. המחלקה להתיישבות העובדת