האגף לצעירים ומנהיגות

האגף לצעירים ומנהיגות פועל להכשרת הדור הצעיר לערכי סולידריות חברתית, שוויון, עבודה מאורגנת ולהגברת המעורבות של צעירים בפעילות החברתית של ההסתדרות. פעולות אלה נעשות באמצעות היגוי, ניהול והפעלה של שלל תוכניות להכשרה רעיונית המיועדות לחברי הסתדרות ולפעילים חברתיים צעירים.

כפועל יוצא מהיותה של ההסתדרות תנועה חברתית ובית עבור העובדים בישראל, האגף רואה בחינוך בלתי פורמאלי זרוע לקידום מודעות לזכויות עובדים, לשירותים החברתיים שמספקת ההסתדרות וליתרונות האיגוד מקצועי.

אנו באגף מאמינים כי אבני היסוד של שינוי חברתי הן הכשרה רעיונית לקירוב הציבור הרחב לרעיונות העבודה המאורגנת וחיזוק הסולידריות בין הפרטים בחברה.

האגף שם לו למטה להוביל שיח חברתי-כלכלי אוהד לעבודה המאורגנת בקרב צעירים מגיל 18, להפעיל תוכניות מנהיגות המושתתות על ערכי ההסתדרות ולייצג את ההסתדרות ורעיונותיה ברשתות החברתיות בשפה הפונה לצעירים.

 

יו"ר האגף – פיני קבלו, סגן יו"ר ההסתדרות ויו"ר סיעת העבודה

מנהלת תחום צעירים ומנהיגות – נעה עמיר אנקונינה

רכז צעירים וסטודנטים – איתי כהן

רכזת צעירים – מדי פרידמן

מנהלת הלשכה – אורה שלמה

 

ליצירת קשר: 

03-6921495

noaa@histadrut.org.il

itayc@histadrut.org.il

האגף לצעירים ומנהיגות - לוגו