סניף בית שמש - מרחב ירושלים

כתובת הסניף: רח' דרך רבין 15 הקשתות בית שמש
סניף בית שמש מטפל בכל מקומת העבודה שבתחומי האזור, הן מקומות עבודה מאורגנים בהסכמים קיבוציים והן במקומות עבודה פרטיים
מקומת העבודה המאורגנים הם: מועצה אזורית מטה יהודה, מלט הר טוב, דפוס "כתר", רשתות שיווק, מנועי בית שמש, ק.ק.ל, אשתאול, נעמת, כיבוי אש, עיריית בית שמש, מועצה דתית, אביק ותדמיר

מנהלת הסניף ומזכירת האיגוד המקצועי – שדה חביבה
מזכירת הסניף – מירב שבירו כהן

טלפונים:

02-9919941

02-9912724

פקס: 02-9998853