ההסתדרות במרחב שלך - ירושלים

דניאל בונפיל

מרחב ירושלים

יו"ר המרחב: דניאל בונפיל
 • כתובת: שטראוס 17, ירושלים
 • טלפון: 02-6207222
 • פקס: 02-6207250

ההסתדרות במרחב ירושלים רואה ערך עליון "בשמירה על זכויות העובד" וחתירה מתמדת לכריתת הסכמים קיבוציים במקומות עבודה ציבוריים ובסקטור
הפרטי. בראש ההסתדרות במרחב ירושלים עומד דניאל (דני) בונפיל אשר נבחר בבחירות שהתקיימו במאי 2012 ובמאי 2017.
דני בונפיל הינו איש איגוד מקצועי ותיק שעמד בעברו בראש ארגון עובדי עיריית ירושלים, הידוע כלוחם ללא חת בכל הנושאים הקשורים בזכויות עובדים.
במרחב ירושלים ישנם כ- 109,000 עובדים חברי הסתדרות ועוד משלמי מס ארגון (0.8%) המיוצגים ע"י כ- 220 ועדי עובדים העומדים בקשר רציף עם 18
מזכירי האיגוד המקצועי המטפלים ומלווים את ועדי העובדים בכל הנושאים הקשורים ביחסי העבודה, ועד הטיפול בפרט למיצוי זכויותיו להן הוא זכאי.
במרחב קיימת מועצת המרחב המורכבת ע"י 100 נציגים מסיעות ומפלגות שונות. כמו כן קיימת מזכירות פעילה המורכבת מסיעות הקואליציה המונה כ-43 חברים ומוזמנים שהינם בעיקר יו"ר ועדים.
קיימות ועדות חובה כגון: ועדת כספים, ועדת תקציב, ועדת ארגון וחברות.

 

לשכת יו"ר המרחב
יו"ר המרחב – דניאל בונפיל
סגן יו"ר המרחב – יצחק קלעי
ראש הלשכה – בת שבע שמש
מזכירה וכח אדם – סיגל מלכה

טלפון לשכת היו"ר - 02-6207200

 

האגף לאיגוד מקצועי
טיפול בהתאגדויות חדשות, ניהול מו"מ לכריתת הסכמים קיבוציים , מרכז את הבחירות ל וועדי עובדים, מנהל רישום הוו עדים ומועדי הבחירות, טיפול בימי עיון, סמינרים והשתלמויות לו ועדי עובדים.
יו"ר האגף – אייל לוי
טל' 02-6207207 פקס: 02-6207312

האיגודים המקצועיים
האגף לאיגוד מקצועי
הסתדרות המעוף
הסתדרות עובדי המדינה
אגודת תעשייה, מלונאות, תחבורה, שמירה ואבטחה, פרמצפטיקה, חברות
סלולר הייטק, סיעוד, ניקיון ואירוח.
אגודת מזון, דפוס, בנין, עץ.


שירותים נוספים
הלשכה המשפטית
נעמ"ת
העמותה לספורט במקומות העבודה
הנוער העובד והלומד
מכללת מיטשל
גימלאים
רווחה וקהילה
הרשות להגנת הצרכן
המחלקה הדתית

המחלקה לטיפול בפרט
טיפול בפניות פרטניות, ניהול מו"מ מול מעסיקים מהסקטור הפרטי, ליווי וטיפול בפניות לביה"ד לעבודה מול מעסיקים.
מנהל המחלקה – ישראל שולדרמן
טל' 02-6207270 פקס: 02-6207212

סניף בית שמש
הסניף ממוקם ברח' דרך רבין 15 הקשתות בית שמש.
סניף בית שמש מטפל בכל מקומת העבודה שבתחומי האזור, הן במקומות עבודה מאורגנים בהסכמים קיבוציים והן במקומות עבודה פרטיים
מקומת העבודה המאורגנים הם: מועצה אזורית מטה יהודה, מלט הר טוב, דפוס "כתר", רשתות שיווק, מנועי בית שמש, ק.ק.ל, אשתאול, נעמת, כיבוי
אש, עיריית בית שמש, מועצה דתית, אביק ותדמיר.
מרכזת הסניף ומזכירת האיגוד המקצועי – רחלי אביב אפללו
מזכירת הסניף – מירב שבירו כהן
טל 02-9919941 02-9912724 פקס: 02-9998853

סניף המחלקה הערבית מזרח ירושלים
המחלקה הערבית הנמצאת במזרח ירושלים רח' קונדר 1 ירושלים. המחלקה מטפלת באוכלוסייה הערבית בירושלם ובעובדים הפלסטינאים בכל הנושאים
הקשורים ביחסי העבודה של העובדים מול המעסיקים.
מקומות העבודה המאו רגנים הם בעיקר בתי המלון, בתי חולים ומוסדות ציבוריים.
הטיפול הינו קיבוצי לסקטורים הציבוריים ופרטני מול המעסיקים. במרבית המקרים מגישה המחלקה תביעות משפטיות בביה"ד האזורי לעבודה.
מרכזת סניף מזרח ירושלים ומזכירת האיגוד המקצועי – גדיר אבו -טועמה
טל' 02-5819582 פקס: 02-5816083

איגודים מקצועיים

הסתדרות המעו"ף: הסתדרות המעו"ף היא הגדולה ביותר הן במרחב ובארץ בכלל.
היא מאגדת בתוכה מספר רב של מקומות עבודה ציבוריים וכמו כן מקומות עבודה בסקטור הפרטי.
מרכז הסתדרות המעו"ף – איליה סוקולוב
טל' 02-6207254 פקס: 02-6207216
מזכירי האג"מ
עו"ד מוריה סגן טל' 02-6207293
עו"ד דורין דהאן טל' 02-6207246
עו"ד רותם כץ בראשי טל' 02-6207263
לילן כהן טל' 02-6207288
דורון און טל' 02-6207218

הסתדרות עובדי המדינה
מספרם של עובדי המדינה במרחב י -ם הוא הגדול ביותר בהשוואה ליתר המרחבים בארץ, זאת משום שמשרדי הממשלה ממוקמים בעיר. מספר העובדים מגיע לכדי  48,500 עובדים.
מזכירת המחלקה – עידן בן ציון
טל: 02-6207219 פקס: 02-6207259
מזכירי האג"מ
אורלי עקריש טל' 02-6207210
אייל לוי טל' 02-6207207
עו"ד לירון ביטון טל' 02-6207300
עו"ד נעה ברוך יחזקאל טל' 02-6207260

אגודת תעשייה
אגודה זו נחשבת לגדולה בהיקף מספר עובדיה המפוזרים בעשרות מקומות עבודה מהסקטור הפרטי בפירוט הבא:
תעשייה, מלונאות, תחבורה, שמירה ואבטחה, פרמצפטיקה, חברות סלולר, הייטק, סיעוד, ניקיון ואירוח.


הסתדרות עובדי המלונאות והאירוח
במרחב ירושלים קיימים כ – 35 בתי מלון מאורגנים.
תנאי העסקתם של העובדים במלונאות מעוגנים בהסכמים קיבוציים כללים אשר נחתמים מעת לעת בין הסתדרות עובדי המלונאות והאירוח לבין התאחדות
המלונות בישראל. עובדי המלונאות בירושלים מיוצגים במזכירות הארצית ושותפים פעילים בקבלת החלטות המזכירות.

שמירה ואבטחה
תנאי העבודה, השכר והזכויות של העובדים בענף השמירה והאבטחה, מעוגנים בהסכמים קיבוציים אשר ההסתדרות הכללית חותמת עליהם ובצווי ההרחבה.
כיום כ- 30 חברות שמירה שונות.
מרכז האגודה – דודו מור יוסף טל' 02-6207245
מזכירת האגודה – יהודית פרקש
טל: 02-6207280 פקס: 02-6207230

מזכירי האג"מ
עו"ד קרן קנפו טל: 02-6207203
עו"ד גלית עדיקא טל': 02-6207236
עו"ד אלון בן דוד טל: 02-6207277
עו"ד מאיר סויסה טל: 02-6207300

האגודה לעובדי מזון, דפוס, עץ ובנין
אגודת המזון, הדפוס הבנין והעץ פועלות בדרך כלל במסגרת הסכמים קיבוציים שהוראותיהם הורחבו בצווי הרחבה וחלות על כל העובדים בענפים אלה למעט עובדים שתנאיהם הוסדרו בהסכמים קיבוציים מיוחדים.
מרכז האגודות – דודו מור יוסף


המחלקה למרשם חברים
קבלה וריכוז טופסי הצטרפות להסתדרות והקלדתם מול הועה"פ
אחראית גביה – ברוריה אלבז טל: 02-6207264 פקס: 02-6207211

גמלאים
הסתדרות הגמלאים מהווה שלוחה של ההסתדרות הכללית ומטרתה לאגד את ציבור הגמלאים תוך דאגה וטיפול בכל נושאי זכויות הגמלאים כמו: שחיקת הפנסיה, נושא הסיעוד, העלאת דמי הזקנה מהביטוח הלאומי, כמו כן מטפחת את תרבות הפנאי על ידי קיום הרצאות, חוגים, טיולים, מכללה ללימודים בנושאים שונים.
יו"ר הסתדרות הגמלאים במרחב וסגן היו"ר הארצי, רוני כהן טל: 02-6207258

מכללת מיטשל
המכללה פועלת בשיתוף עיריית ירושלים ומשרד החינוך – המחלקה להשכלת מבוגרים.
במכללה מתקיימים קורסים שונים, הכשרות והשתלמויות לגמולים וכמו כן פרויקט השלמת השכלה ל- 12 שנות לימוד ובגרויות למבוגרים.


שירותים נוספים


הלשכה המשפטית להסתדרות במרחב ירושלים
ללשכה המשפטית במרחב ירושלים מספר תחומי פעילות:
1 הלשכה המשפטית לאג"מ
a. מייצגת בשם ההסתדרות במסגרת סכסוכים קיבוציים, בקשות צד, צווי מניעה. עוסקת בהכנת סכסוכי עבודה קיבוציים, ליווי האג"מ במו"מ מול המעסיק והכנת הסכמי עבודה קיבוציים.
b. ייעוץ שוטף לוועדי עובדים, פועלת להגנה ועידוד התארגנויות חדשות בליווי משפטי ומתן מעטפת מקצועית להקמת ועדים חדשים במרחב, בסקטור הציבורי והפרטי.
c. הלשכה המשפטית מספקת הגנה נרחבת על יו"ר ועדי עובדים וחברי וועד מפני פגיעה בשל התארגנות ובתוך כך מתן ייצוג משפטי בהליכי שימוע והגשת תביעות בביה"ד לעבודה הן בכובע הפרטני והן בכובע הקיבוצי.
d. הלשכה המשפטית מלווה את האיגוד המקצועי לכינון מערכת יחסי עבודה קיבוצית במקומות בהם אין הסדר קיבוצי.


2 הלשכה המשפטית ייעוץ לפרט
a. יעוץ פרטני לעובדים בליווי מזכירי האיג וד המקצועי מכלל הסקטורים לצורך מימוש זכויות עובדים במקומות עבודה פרטיים וציבוריים, הייעוץ והייצוג המשפטי ניתן לעובד כפרט לצורך מימוש זכויות המגיעות לו על פי חוק, הסכמים או הסדרים קיבוציים, צווי הרחבה וחוזים אישיים.
b. כמו כן עוסקת הלשכה באופן שוטף בניהול שיח ומו"מ מול מעסיקים גם בבעיות שאינן משפטיות מובהקות ואשר אינן מגיעות לפתחו של ביה"ד, תוך מציאת פתרונות והידברות ישירה עם המעסיקים.
c. ליווי וייעוץ משפטי למזכירי האי גוד המקצועי בהגשת תביעות לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים.
d. הלשכה המשפטית מייצגת עובדים בתביעות פרטניות המוגשות על ידה לביה"ד האזורי לעבודה בירושלים עד ערכאת הערעור בביה"ד הארצי.
e. הלשכה המשפטית נדרשת לעיתים קרובות להכין צווי מניעה לביה"ד האזורי לעבודה בירושלים על רקע של פיטורין שלא כדין, מכרזים ועוד.

מזכירות הלשכה המשפטית במרחב ירושלים
הגב' דפנה משה
טלפון: 02-6207206 פקס: 02-6256612
dafena.jr@histadrut.org.il 

בלשכה המשפטית נותנים שירות:
עו"ד אורנה נבון כהן, היועצת המשפטית להסתדרות במרחב ירושלים
עו"ד דניאל אוחנה, יועצת משפטית
עו"ד ירון סיני, יועץ משפטי
עו"ד גלעד ברגסון, יועץ משפטי.


נעמ"ת
נעמת במרחב ירושלים פועלת לקידום מעמד האישה במשפחה ובמקומות העבודה.
המרכז לזכויות האישה והלשכה המשפטית הי יחודית לנעמ "ת נותנת שירותים של ייעוץ משפטי בדיני המשפחה, גישור, צוואות, ירושות והסכמים משפטיים שונים וכן בכל הקשור לדיני עבודה, במקרים של אפליה, קיפוח והטרדה מינית בעבודה.
בבית החברה מתקיימת פעילות של מגוון חוגים, סדנאות וקורסים לפיתוח מנהיגות נשית, העצמה נשית והקניית כלים להשתלבות נשים בעמדות מפתח.
כמו כן, מקיימת נעמת ובמסגרתה גני ילדים ומעונות לגיל הרך.


יו"ר נעמת במרחב – אילנה דניאל
סגנית יו"ר נעמת – מיטל עבאס
מזכירת נעמת – עדנה לוי
טל: 02-62582031 פקס: 02-6231255

העמותה לספורט במקומות העבודה ירושלים
העמותה קיימת מזה כ – 40 שנה ומאגדת למעלה מ- 150 מקומות עבודה ובה לוקחים חלק אלפי ספורטאים בליגות שונות, כגון: כדורגל, קטרגל, כדור סל, כדור עף, טניס, שחמט, באולינג, טניס שולחן, כדורשת, מחניים ועוד. כמו כן, מקיימת העמותה מדי שנה את המחוזיאדה באילת בה מתחרים אלפי ספורטאים ממקומות העבודה.
מנכ"ל העמותה – עו"ד מוטי הרוש
טל: 02-6207235 02-6249946 02-6251626

בית שמש

פרטי התקשרות:

מזכירת הסניף, מירב שבירו כהן: 02-9919941.
: 02-9912724.
פקס: 02-9998853.
כתובת: רחוב השבעה 4, בית שמש

נגישות בבית שמש:

 • הנגשת מבנה (מעלית, מעלון, רמפה) הסניף שוכן בקומת קרקע
 • חניית נכים אין חניה בסניף
 • שירותים נגישים
 • שילוט נגיש
 • מערכת הכוונה קולית
 • מערכת הגברה לכבדי שמיעה
 • מתקן שתיה נגיש

מרחב ירושלים

שעות קבלת קהל:

           

ראשון               08:00-16:00

שני                   08:00-16:00

שלישי               08:00-13:00   16:00-18:30

רביעי                08:00-16:00

חמישי              08:00-13:30

   

 

 

פרטי התקשרות:

טלפון: 02-6207222.
: 02-6207250.
כתובת: שטראוס 17, ירושלים

נגישות במרחב ירושלים:

 • הנגשת מבנה (מעלית, מעלון, רמפה)
 • חניית נכים חניה נגישה בחניון הציבורי הסמוך
 • שירותים נגישים
 • שילוט נגיש
 • מערכת הכוונה קולית
 • מערכת הגברה לכבדי שמיעה
 • מתקן שתיה נגיש

שיח ג'ראח

פרטי התקשרות:

טלפון: 02-5819582/3.

נגישות בשיח ג'ראח:

 • הנגשת מבנה (מעלית, מעלון, רמפה) הסניף אינו נגיש, ניתן לקבל שירות במרחב ירושלים רח' שטראוס 17
 • חניית נכים
 • שירותים נגישים
 • שילוט נגיש
 • מערכת הכוונה קולית
 • מערכת הגברה לכבדי שמיעה
 • מתקן שתיה נגיש

ישובי המרחב

אבו גוש, אביעזר, אבן ספיר, אדורה, אדרת, אורה, איתנים, אלון שבות, אלמוג, אלעזר, אספר, אפרתה, ארגמן, אשכולות, אשתאול, בית ג'מאל, בית הערבה, בית זית, בית חורון, בית מאיר, בית נקופה, בית שמש, ביתר עילית, בקוע, בקעות, בר גיורא, בת עין, בתיר, גבע בנימין, גבעון החדשה, גבעת זאב, גבעת יערים, גבעת ישעיהו, גבעת שמש, גיזו, גיתית, גלגל, גפן, דיר ראפאת, הר אדר, הר גילה, הראל, ורד יריחו, זכריה, זנוח, חגי, טל שחר, טנא, יד השמונה, ידידה, ייטב, יסמין, יפית, ירושלים, ישעי, כוכב השחר, כסלון, כפר אדומים, כפר אוריה, כפר עציון, כרמי צור, כרמל, לוזית, לי-און, מבוא ביתר, מבשרת ציון, מגדל עוז, מוצא עילית, מוצא תחתית, מחולה, מחנה גבעון, מחנה יתיר, מחסיה, מטע, מכורה, מסילת ציון, מעון, מעלה אדומים, מעלה אפרים, מעלה החמישה, מעלה מכמש, מעלה עמוס, מצדות יהודה, מצפה יריחו, מצפה שלם, משואה, נוה מיכאל, נווה אילן, נווה דניאל, נווה מיכאל, נווה שלום, נוקדים, נח"ל אבנת, נח"ל אלישע, נח"ל גבעות, נח"ל חמדת, נח"ל עין חגלה, נחושה, נחל בתרונות, נחל עירית, נחל צורי, נחל צורף, נחם, נחשון, נטף, נירן, נס הרים, נעמה, נתיב הגדוד, נתיב הל"ה, סוסיה, עגור, עטרת, עין כרם, עין נקובא, עין ראפה, עלמון, עמינדב, עתניאל, פני חבר, פסגות, פצאל, צובה, צור הדסה, צור יצחק, צלפון, צפרירים, צרעה, קדר, קליה, קרית ארבע, קרית בנימין, קרית יערים, קרית יערים ט, קרית ענבים, ראש צורים, רועי, רמת רזיאל, רמת רחל, שדות מיכה, שדמות מחולה, שואבה, שורש, שמעה, תומר, תירוש, תלם, תעוז, תקוע, תרום

שרותי המרחב