מכללת מיטשל

המכללה פועלת בשיתוף עיריית ירושלים ומשרד החינוך – המחלקה להשכלת מבוגרים.
במכללה מתקיימים קורסים שונים, הכשרות והשתלמויות לגמולים וכמו כן פרויקט השלמת השכלה ל- 12 שנות לימוד ובגרויות למבוגרים.