בעקבות עתירת ההסתדרות: רשות מקרקעי ישראל תעצור מכרז להפעלת מוקד טלפוני ע"י חברה חיצונית

בניגוד להתחייבויותיה להקים מוקד טלפוני חדש שיעסיק רק עובדי מדינה, רשות מקרקעי ישראל קידמה מכרז להפעלת המוקד באמצעות מיקור חוץ *** לאחר שהסתדרות עובדי המדינה הגישה עתירה לביה"ד הוסכם כי קידומו של המכרז ופרסומו ייעצרו

בעקבות עתירה שהגישו הסתדרות עובדי המדינה וועד עובדי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) נגד הנהלת הרשות ומשרד האוצר, הגיעו הצדדים להסכמות לפיהן רמ"י לא תפרסם מכרז חדש להקמת מוקד טלפוני המופעל במודל של מיקור חוץ.

את המהלך הוביל יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי בליוויו של מחזיק תיק רמ"י בהסתדרות עובדי המדינה, עו"ד יאיר אלגוואי.

עתירת ההסתדרות הוגשה לאחר שבשנת 2013 התחייבה הנהלת רמ"י בפני יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן (בתפקידו אז כיו"ר האגף לאיגוד מקצועי), כי בתוך 18 חודשים ממועד הקמת הרשות יוקם מוקד טלפוני פנימי שלא יפעל במיקור חוץ כמו המוקד הקיים, וכי כל עובדיו יהיו עובדי מדינה מן השורה.

המוקד הטלפוני מספק שירותי מענה אנושיים בנושאים שונים כגון דמי היוון, דמי חכירה שנתיים, בדיקת מצב חשבון, מתן מידע המפורסם באינטרנט לציבור ועוד.

ואולם, בניגוד להתחייבויות, לנציגות העובדים נתגלה לאחרונה כי בכוונת הנהלת רמ"י לצאת בחשאי וללא ידיעת ההסתדרות במכרז חדש, במסגרתו תימשך הפעלת המוקד ע"י חברה חיצונית.

לאחר שההסתדרות הגישה בקשה לצו מניעה לביה"ד האזורי לעבודה בחיפה, הגיעו הצדדים להסכמה שתייתר את הצורך בדיון משפטי, ולפיה בשלב זה לא יתפרסם מכרז להקמת מוקד טלפוני חדש במיקור חוץ. ביה"ד קבע כי בחודש ספטמבר יתקיים דיון נוסף בנושא, לאחר שתתקבל תגובת המדינה.