נחתם הסכם קיבוצי חדש בבנק הבינלאומי ובנק פאג"י

במסגרת ההסכם יוארך תוקפם של ההסכמים הקיבוציים בבנק ויועלה שיעור התגמולים לגמל ולפנסיה *** עובדי הבנק התחייבו לשקט תעשייתי לתקופת ההסכם

 

ההסתדרות, ועד עובדי הבנק הבינלאומי ופאג"י (פועלי אגודת ישראל) והנהלת הבנק הבינלאומי חתמו היום (ד') על הסכם קיבוצי חדש.

 

במסגרת ההסכם, יוארך תוקף ההסכמים הקיבוציים הקיימים בבנק בשלוש שנים. עובדי הבנק יתחייבו לשקט תעשייתי מלא לתקופת ההסכם למעט שביתה ארצית, ענפית וכן במקרים קיצוניים כגון מכירת גרעין השליטה או מיזוג הבנק או פגיעה יוצאת דופן בזכויות העובדים. נקבעה קליטה חלקה של עובדי יו-בנק תוך שימור שעות העבודה הייחודיות של סניפי יו-בנק, יועלו תגמולי המעסיק לפנסיה ולגמל ל-7.5% וכן ישולם לפקידים תשלום הבונוס לשנת 2013 שהוקפא בשל הסכסוך.

 

מעיקרי ההסכם:

  • כל ההסכמים הקיבוציים בבנק הוארכו בשלוש שנים;
  • ועד העובדים התחייב לשקט תעשייתי מלא  לשלוש שנים עם החרגה לסכסוכי עבודה ארציים, ענפיים או במקרה של אירועים יוצאי דופן בבנק הכוללים מכירת גרעין השליטה בבנק, מיזוג  הבנק עם בנק אחר או פגיעה יוצאת דופן בזכויות העובדים;
  • הנהלת הבנק תשלם לעובדים 2/3 מתשלום בונוס 2013, תשלום שעוכב עקב הסכסוך;
  • ההנהלה תגדיל תשלומי המעסיק לתגמולים לגמל ולפנסיה לשיעור של 7.5%, רטרואקטיבית ממרץ 2015;
  • ארגון העובדים מיצה תביעותיו פרט לתביעות משפטיות ובכללן תביעה על המרת ימי מחלה לימי חופשה על פי הסכם בל"ל;
  • יו-בנק: נקבעה קליטה חלקה של יו-בנק ועובדיו בבינלאומי: עובדי יו-בנק ייקלטו לעבודה כחברי ארגון העובדים בבנק הבינלאומי; סניפי יו-בנק ימשיכו לפעול כמחוז נפרד ובאותן שעות קבלת קהל כפי שהיה לפני המיזוג, אולם מכסת שעות העבודה שלהם לא תעלה על אלה שבהסכמי העבודה בבינלאומי;
  •  פאג"י: עובדי פאג"י ייקלטו בבנק ללא כל שינוי בשכרם, תפקידם ותנאי עבודתם, עם הוותק שצברו. הקביעות תישמר כמו גם כל תנאיהם כעובדי בנק.