פנייה לביהמ"ש בעקבות הפגיעה בגמלאים

פנייה לביהמ"ש בעקבות הפגיעה בגמלאים

 

למרות ההסכמים בעניין, גמלאים של שירות המדינה ושל המעסיקים הציבוריים בפנסיה תקציבית עדיין לא קיבלו את התוספת לגמלה שלהם. בפנייה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים טוענת ההסתדרות כי אי מתן התוספת נעוץ במחדליה של המדינה שמעכבת את התשלום משיקולים זרים

 

בעקבות הפגיעה הנמשכת זה מספר שנים בגמלתם של אלפי גמלאים בפנסיה תקציבית בשירות המדינה ואצל המעסיקים הציבוריים, פנתה ההסתדרות לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים בבקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי כנגד המדינה וכנגד מרכז השלטון המקומי.

 

בפנייתה מבהירה ההסתדרות כי מדובר בגמלאים אשר אינם מקבלים תוספת לגמלה למרות שזו הוסכמה בהסכמים הקיבוציים בין המדינה והמעסיקים הציבוריים לבין ההסתדרות (בהסכמים קיבוציים (מסגרת) מ-2016 ומ-2023).

 

ההסתדרות (האגף לאיגוד מקצועי, אגף הפנסיה והסתדרות עובדי המדינה) מציינת בבקשה שאי-מתן התוספת לגמלה נעוץ במחדליה של המדינה, שכבר שמונה שנים מעכבת את ההליכים הדרושים לצורך מתן התוספת משיקולים זרים ולא עניינים. כל זאת תוך החזקת הגמלאים בתווך, לצורך קידום מטרות של גורמים שונים במדינה, שאין קשר בינן ובין התחייבויותיה של המדינה בהסכמים הקיבוציים. מרכז השלטון המקומי מצידו סירב לשלם לגמלאים את התוספת לגמלה עד שהמדינה לא תשלם את התוספת לגמלה לגמלאי שירות המדינה.

 

ההסתדרות מבקשת מבית הדין לעבודה לחייב את המדינה ואת מרכז השלטון המקומי לעמוד בהתחייבויותיהם בהסכמים הקיבוציים (מסגרת) ולשלם לגמלאים את התוספת לגמלה המגיעה להם מכוחם, ולחלופין לפצות את הגמלאים בפיצוי שווה ערך לחסר בגמלתם.

 

יו"ר אגף הפנסיה, הביטוח ושוק ההון בהסתדרות עו"ד מיה פרי-אלתרמן: "מצער מאד שהגענו למצב שבו אנו נדרשים להגיש בקשת צד כדי לאכוף על הממשלה לקיים את התחייבויותיה לגבי הגמלאים. ההסתדרות תמשיך לדאוג לזכויותיהם של הגמלאים שתרמו במשך שנים כה רבות למדינה".

 

את ההסתדרות מייצגת בהליך עו"ד אורלי אבן זהב ממשרד ארנה לין ושות'.