יו"ר ההסתדרות בפנייה מיוחדת לקראת יום הזיכרון ויום העצמאות

יו"ר ההסתדרות בפנייה מיוחדת לקראת יום הזיכרון ויום העצמאות

"בזכות עוז רוחם ומסירות נפשם של הנופלות והנופלים ממשיכה המדינה שלנו להיבנות ולהתבגר, אבל הם יישארו צעירים לנצח. יחד נמשיך להיאבק על קידוש החיים ועל הזכות לחיי כבוד, חירות ועמל ישרים כפי שהבטחנו לעצמנו במגילת העצמאות"