הסכם קיבוצי לבורסה לני"ע בתל אביב

הסכם קיבוצי לבורסה לני"ע בתל אביב

הצדדים סיכמו על איחוד ושילוב כל ההסכמים בבורסה לחוקת עבודה אחת המאגדת את זכויות העובדים וכן הסכם שכר לשנים 2028-2024 הכולל תוספות שכר ומענקים.
יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד: "הבורסה המהווה בית לכלכלה הישראלית, והעובדים ייהנו מהפירות שיהוו קרקע יציבה ופורייה לעובדים"

ההסתדרות, הנהלת הבורסה וועד העובדים בחברה, חתמו על חוקת עבודה  בחברה, המאגדת את כל ההסכמים וזכויות העובדים בבורסה תחת מסמך אחיד המאפשר התמצאות ברורה וקלה לכל הצדדים. כמו כן, הוסכם במסגרת החוקה הכוללת על הסכמות לתוספות שכר של 3% לכל שנה בשנים 2028-2024 ומענקים שנתיים לכל אחת מהשנים בתקופת ההסכם. 

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד בירך על ההסכם במעמד החתימה ואמר: "אני מברך על ההסכם. עובדי הבורסה הם נדבך חשוב בבית שלנו. מסיבות שונות, בעבר היתה הכבדה על הכלכלה הישראלית שהשליכה על עובדי הבורסה. מעמד חתימת הסכם קיבוצי הושג בזכות קשב רב, תמיכה, שיתוף פעולה מצוין ובעיקר ראייה משותפת למה שנכון וראוי לעובדים ולמקום העבודה גם יחד. ההסכם מסמל דרך טובה שהייתי רוצה לראות בכל מקום עבודה בישראל, והוא יעניק ביטחון תעסוקתי ושקט לעובדים. זה הזמן שתבוא פריחה של הבורסה המהווה בית לכלכלה הישראלית, והעובדים ייהנו מהפירות שיהוו קרקע יציבה ופורייה לעובדים". 

יו"ר מרחב תל-אביב יפו בהסתדרות, אורנה אבידן: "אני שמחה להיות שותפה להסכם קיבוצי מיוחד בבורסה, שהושג לאחר משא ומתן ארוך ומורכב. ההסכם ישפר את שכרם וקידומם של העובדים ויחול עד לשנת 2028. לבורסה עובדים מוכשרים איכותיים ומחויבים, וההסכם נועד לטפח ולשמר אותם. אני מודה ליו״ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד על התמיכה והגיבוי, לחברי הוועד היקרים יוסי בן סימון, לארי שיפמן ואירית צדוק, וכן לאנשי הצוות המקצועיים עו״ד גיא רוטנברג ומיכאל קוסצ׳ב". 

עו״ד קרן קוטס-אמיתי, ממשרד בני כהן, שייצגה את ועד העובדים במהלך המו"מ: "לצד ההסכמות המשפטיות והכלכליות ארוכות-הטווח עליהן הוסכם, ראוי לשאת על נס את חשיבותו של ״נוסח משולב״ לכלל ההסכמים הקיבוציים שנחתמו לאורך השנים לכדי הסכם קיבוצי אחד. עריכתו של הסכם קיבוצי משולב כרוכה בעבודה סיזיפית, שתכליתה להבטיח את שילוב כל ההסכמות לאורך שנים. לכלל ועדי העובדים מומלץ היום לשקול איחודם של ההסכמים עליהם חתמו לאורך השנים להסכם כזה - לרענן הסכמות שהושגו ולהבטיח איזון בין האינטרסים של המעסיק לאלו שם העובדים". 

גיבוש וניסוח ההסכם המקיף נוהל מטעם ההסתדרות על ידי עו"ד גלי שטיינברג, ראש תחום בכיר מרחבים מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי; יוסי בן סימון, יו"ר ועד העובדים ועו"ד קרן קוטס-אמיתי ממשרד עוה"ד בני כהן. מטעם הבורסה לניירות ערך ליוותה וסייעה בהכנת ההסכם הקיבוצי עו"ד גלית קופרשמידט ממשרד עדי קפלן ושות'.

נציגי הצדדים במעמד חתימת ההסכםנציגי הצדדים במעמד חתימת ההסכם