"העמקת ההעסקה בחוזים אישיים היא הפרה גסה של ההסכמים"

"העמקת ההעסקה בחוזים אישיים היא הפרה גסה של ההסכמים"

 

בשבוע שעבר הכריזה המדינה על "פתיחת דירוגי שכר חדשים לעובדים בחוזים אישיים", מהלך שעתיד לפגוע בזכויות העובדים, לרבות בזכאות לגמול השתלמות. יו"ר הסתדרות עובדי המדינה עו"ד אופיר אלקלעי דורש מהממונה על השכר ומנציב שירות המדינה לבטל לאלתר את המהלך: "במקום לשים סוף למנגנון הבזוי של העסקה עוקפת הסכמים, מבקשת המדינה למסד העסקה בלתי ראויה זו"

 

 

"במקום לשים סוף למנגנון הבזוי של העסקת עוקפת הסכמים קיבוציים באמצעות העסקה בחוזים אישיים בשירות המדינה, מבקשת המדינה לשכלל, להרחיב ולמסד דרך העסקה בלתי ראויה זו", כך כתב היום (ד') יו"ר הסתדרות עובדי המדינה עו"ד אופיר אלקלעי לממונה על השכר במשרד האוצר אפי מלכין. המכתב מגיע בעקבות הודעת המדינה על "פתיחת דירוגי שכר חדשים לעובדים בחוזים אישיים", צעד חד-צדדי והפרה גסה של הסכמות קיבוציות במו"מ שמתנהל ממש בימים אלה בנוגע להעברת עובדים מחוזים אישיים להסכמים קיבוציים.

 

יצוין כי ההסתדרות היא ארגון העובדים היציג של כלל העובדים בשירות המדינה, לרבות אלה שמועסקים בחוזים אישיים. מתוקף כך היא פועלת להחיל את ההסדרים המיטיבים גם על העובדים שבחוזים, לרבות: השתתפות המעסיק בארוחות, החזרי נסיעות, קיצור שבוע העבודה, מענקים חד-פעמיים ועוד.

 

במקביל, כבר משנת 2022 מקיימת ההסתדרות מו"מ עם אגף הממונה על השכר במטרה להסדיר את מבנה ההעסקה ולהעביר את עובדי שירות המדינה שבחוזים אישיים להעסקה תחת הסכמים קיבוציים, במטרה להקטין את שיטת ההעסקה הבעייתית הזו.

 

על אף שהן מבקר המדינה והן פסקי דין שונים הראו את הפרות הדין של המדינה הנובעות מהעסקה בחוזים אישיים, "נראה שהמדינה ממשיכה לפעול בחוסר חוקיות ובחוסר תום לב משווע, תוך פגיעה הן בעבודה המאורגנת בשירות המדינה והן בעובדים בחוזים אישיים", כך עו"ד אלקלעי, "זאת נעשה במטרה להעמיק ולמסד העסקה עוקפת הסכמים קיבוציים. וכל זאת חמור שבעתיים כשהדבר נעשה חד-צדדית שעה שהצדדים מצויים במו"מ קיבוצי להסדרת אותה סוגייה ממש".

 

לדברי יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, הפרסום בדבר "פתיחת דירוגי השכר החדשים לעובדים בחוזים בשירות המדינה" מתאריך 21 במרץ מהווה הפרה חמורה של חובות המדינה ומרוקן מתוכן את המו"מ הקיבוצי שמתקיים כבר למעלה משנה וחצי. "כך, בידה האחת מנהלת המדינה מו"מ קיבוצי וביד השנייה מוציאה לפועל באופן חד-צדדי מדיניות השומטת את הקרקע תחת אותו מו"מ קיבוצי ממש. נראה שהמדינה החליטה לשים את עצמה מעל החוק, ובניגוד להררי הביקורת על התנהלותה ביחס להעסקה בחוזים אישיים, ותוך התעלמות מופגנת מהמו"מ הקיבוצי, היא בוחרת לעשות דין לעצמה ולפתוח דירוגי שכר חדשים לעובדים בחוזים אישיים".

 

יובהר כי מעבר לעובדה שהמדינה מנסה לקבוע עובדות בשטח ביחס לעצם פתיחת הדירוגים החדשים, היא מגדילה לעשות וקובעת כי במסגרת אותם דירוגים חדשים "עובד אשר יועסק במסגרת חוזה חדש לא יהיה זכאי לתגמול עבור גמול השתלמות כלשהו". "כך, בהינף יד ביטלה המדינה לחלוטין את מוסד גמול ההשתלמות, כמו גם את ההשקעה המרובה של העובדים בקורסי הכשרה והעשרה, קידום ההשכלה ורכישת תארים", הסביר עו"ד אלקלעי.

 

לסיכום פנה יו"ר הסתדרות עובדי המדינה הן לממונה על השכר אפי מלכין והן לנציב שירות המדינה פרופ' דניאל הרשקוביץ במטרה שיודיעו על ביטולו לאלתר של מהלך עדכון השכר לעובדים בחוזים אישיים. כמו כן, הועלתה דרישה לנהל מו"מ אינטנסיבי להסדרת ההעסקה של עובדים בחוזים אישיים ולעדכן מיידית את גמולי ההשתלמות של אותם עובדים בשיעור עליית מדד המחירים. "ההסתדרות לא תעמוד מנגד כשהמדינה מנסה להציב עובדות בשטח, תוך פעולות חד-צדדיות ובלתי חוקיות. ההסתדרות תנקוט צעדים מידיים על כך המשתמע מכך על מנת לשמור על זכויות העובדים", סיכם.

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה עו"ד אופיר אלקלעי