שאלות ותשובות בנושא זכאות לדמי אבטלה עקב הוצאה לחל"ת

זכאות לדמי אבטלה עקב הוצאה לחל"ת – שאלות ותשובות נפוצות

מה קורה אם המעסיק הוציא אתכם לחל"ת בשל מצב המלחמה? והאם ניתן לקבל דמי אבטלה רטרואקטיבית?

אלפי עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום יוכלו לקבל פיצוי בהתאם לשינויים בחוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל), שבשלב זה תקפים משבעה באוקטובר ועד סוף נובמבר, עם אפשרות להארכה. הלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, בראשות עו"ד חנה שניצר, עושה סדר בשאלות נפוצות. חשוב להדגיש כי לקבלת תשובות מדויקות יותר שמתאימות לנתונים האישיים של כל עובד, יש לפנות למוסד לביטוח לאומי.

1. האם נדרשת הסכמתי להוצאתי לחל"ת?   

  • יציאה לחל"ת היא בהסכמת העובד והמעסיק, והחוק לא קבע כי ניתן לחייב עובד לצאת לחל"ת.
  • חל"ת ביוזמת העובד וללא הסכמת המעסיק, לא תזכה בדמי אבטלה.

2. המעסיק שלי הוציא אותי לחל"ת בשל מצב המלחמה, האם אקבל תשלום לתקופה זו?

בחוק שעבר בכנסת בשבוע שעבר, נקבעו שינויים הנוגעים להוצאה לחל"ת המאפשרים לעובד/ת לקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי בתנאים הבאים:

  • החל"ת חייב להיות לתקופה של 14 ימים רצופים לפחות;
  • הזכאות לדמי אבטלה בחל"ת אינה מותנית בניצול יתרת ימי החופשה של העובד;
  • הזכאות לדמי אבטלה בחל"ת מותנית בתקופת אכשרה (העסקה קודמת) בת 6 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים וככל שמדובר "באדם עם מוגבלות" לפי הגדרת החוק (מקבל קצבת נכות בתנאים מסויימים) הרי שתקופת האכשרה עומדת על 3 חודשים בלבד;
  • הזכאות לדמי אבטלה בחל"ת לא תתבטל גם אם העובד/ת מימש/ה את הזכאות לדמי אבטלה בחל"ת תקופה שקדמה לחל"ת הנוכחי (לרבות עקב חל"ת קורונה) או במהלך תקופת החל"ת הנוכחי. עם זאת בתביעה חוזרת במהלך 4 שנים לאחר שמוצו כל ימי האבטלה, תזכה בלא יותר מ-85% מן התקרה הכללית לדמי האבטלה.  
  • תקופת השירות הסדיר כן תובא בחשבון כתקופת אכשרה.
  • לתקופה הראשונה (4 חודשי אבטלה) לא תהיה תקופת המתנה של 5 ימים והתשלום יהיה מן היום הראשון לחל"ת.

3. הוצאתי לחל"ת ביום 8.10.23 או בסמוך לכך, האם אוכל לקבל דמי אבטלה רטרואקטיבית?

כן. ככלל, שירות התעסוקה והמוסד לביטוח לאומי יכירו ברישום רטרואקטיבי. עם זאת, יש לעקוב אחר הנהלים שיתפרסמו באתרים הרשמיים שלהם.

4. האם ניתן להוציא עובדת לחל"ת בתקופת 60 הימים לאחר חופשת הלידה בהם היא מוגנת מפני פיטורים? (ס' 9 (ג)) לחוק עבודת נשים?

אפשר, אבל תקופת החל"ת לא תספר במסגרת 60 הימים בהם אסור לפטר עובדת לאחר שובה מחופשת לידה (לרבות אם שבה לאחר שלקחה חל"ת לאחר חופשת הלידה).

5. למה זכאי עובד מעל גיל 67 שהוצא לחל"ת?

בדומה לתקופת הקורונה, עובד מעל לגיל 67 שהוצא לחל"ת יהא זכאי למענק הסתגלות מיוחד לפי כללים שנקבעו לעל ידי המוסד לביטוח לאומי – 75% מהשכר הקובע ועד תקרה של כ-4,000 ₪ לחודש, ללא קיזוז קצבת זקנה / פנסיה.

6. נעדרתי מעבודתי עקב הנחיות פיקוד העורף, האם המעסיק מחוייב לשלם לי את שכרי?

נכון לעכשיו אין חובת תשלום. אנו מקווים שתהיה הסדרה בעתיד הקרוב. ככלל, במגזר הציבורי משלמים מקדמות נכון לשלב זה עד להסדרה כוללת.

7. בן/בת זוגי משרת בצו 8, יש לנו ילד בן פחות מ-14. האם אני זכאי/ת לשכר מן המעסיק על ימי ההעדרות?

הוסכם בין משרד הבטחון ומשרד האוצר כי יינתן שיפוי על אובדן הכנסה. התנאים והכללים ייקבעו במסגרת תקנון קרן הסיוע למשרתי מילואים המתנהלת במשרד הבטחון.

 

יש לכם שאלות נוספות על זכויותיכם? צרו איתנו קשר באחד האמצעים הבאים: 

מוקד החירום – 2383*

ווטסאפ – 054-8678673

דוא"ל: moked@histadrut.org.il

או באפליקציית ההסתדרות 

סימני שאלה

*המידע באתר/ האפליקציה של ההסתדרות הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר / אפליקציה אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש/ת בלבד - יש לעיין בתקנון ותנאי השימוש באתר/אפליקציה.