איך תיראה רפורמת הסייעות?

צפו: כך תיראה רפורמת הסייעות

כחלק מהסכם המסגרת אושרה גם רפורמת הסייעות. הרפורמה מחוללת שינוי יסודי בתפיסת המקצוע: מסייעת - לתומכת חינוך. ישנה הכרה בכך שמדובר בפרופסיה בליבת הפעילות הפדגוגית. ההסכם מביא עמו מציאות חדשה לכדי מקצוע מכבד שיש לו אופק קידום והתפתחות. תומכות החינוך ייהנו משיפור משמעותי בשכר ובתנאי העבודה משכר הכולל השלמה אל שכר מינימום אל שכר תחילי חדש ומכבד. הרפורמה כוללת גם תוספות ומענקים ייחודיים, שמשפיעים על השכר הריאלי. הרפורמה תחול על למעלה מ-50 אלף עובדות ועובדים, שייהנו אף הם מהמענק המיוחד של 6,000 השקלים לפסח.

עיקרי ההסכם:

1. שכר היסוד של תומכות החינוך יועלה בלמעלה מ-20% ויעמוד מעתה על 7,000 עד 8,000 שקל לעובדת מתחילה ללא ותק, וע"פ החלוקה הבאה:
• שכר הבסיס של תומכת חינוך צמודה / רפואית יועלה ל- 7,000 שקל למשרה מלאה.
• שכר הבסיס של תומכת חינוך לגננת יועלה ל – 7,200 שקל למשרה מלאה.
• שכר הבסיס של תומכת חינוך מיוחד (בינוני – קשה) יועלה ל- 8,000 שקל למשרה מלאה.
• משרה מלאה = 42 שעות שהולך ופוחת ל-39 שעות לאורך תקופת ההסכם.

2. תוספת ותק: 50 ₪ לשנה לכל שנת ותק.

3. תשלום תוספת שכר לפי רמה מקצועית (התקדמות לפי פז"מ והכשרות מקצועיות):
• תומכת חינוך מוסמכת תקבל תוספת בגובה של – 400 שקל.
• תומכת חינוך מתקדמת תקבל תוספת בגובה של – 800 שקל.
• תומכת חינוך מנוסה תקבל תוספת בגובה של – 1,200 שקל.
• תומכת חינוך בכירה תקבל תוספת בגובה של – 1,600 שקל.

4. תוספת של עד 600 שקל לחודש לתומכת חינוך שלא נעדרת.

5. מענק שנתי של 1,000 שקל לתומכת חינוך שנעדרה 10 ימי מחלה ומטה.

6. כל תומכת חינוך שמחליפה גננת תהיה זכאית ל-200 שקל בנוסף לשכרה עבור כל יום שבו בוצעה ההחלפה.

7. בהמשך: תומכות החינוך ייהנו גם הגדלת התגמול בגין עבודה בקייטנות ומהעלאת קצובת ביגוד שנתית. קיצור שבוע העבודה של תומכת חינוך במשרה מלאה ל-39 שעות.