נחתם הסכם תשלום שכר לעובדים שנעדרו במבצע "עלות השחר"

נחתם הסכם תשלום שכר לעובדים שנעדרו במבצע "עלות השחר"

 

ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי חתמו על הסכם שכר לעובדות ולעובדים שמתגוררים עד 40 ק"מ מרצועת עזב ונעדרו מעבודתם במבצע "עלות השחר" שנערך באוגוסט

ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי חתמו היום על הסכם שמסדיר תשלום שכר לעובדות ולעובדים שמתגוררים במרחק של עד 40 ק"מ מרצועת עזה ונעדרו מעבודתם בעקבות מבצע "עלות השחר" - מבצע של צה"ל ברצועת עזה שהתקיים באוגוסט השנה. לפני כשבועיים נחתם הסכם דומה בין ההסתדרות למדינת ישראל, עבור עובדי המגזר הציבורי.

בהתאם לקבוע בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים, תשלום השכר יינתן לעובדים שנעדרו ממקום עבודתם עקב הוראות פיקוד העורף או בגלל הצורך להשגיח על ילדיהם עקב סגירת מוסדות החינוך, בהתאם להגבלות שהוטלו.

על פי ההסכם, ישולם לעובדים הזכאים שכר עבודה יומי שהיה משולם אילו היו עובדים באופן רגיל ובכפוף לתקרה. כנגד כך, יקבלו המעסיקים שיפוי מהמדינה בהתאם לאמור בתקנות. התשלומים לפי ההסכם יבוצעו במועד תשלום משכורת החודש העוקב לחודש שבו יוצא צו הרחבה להסכם.

תנאי הזכאות שהוגדרו במנגנון הפיצוי הם:

  • עובד/ת המתגורר ביישוב שנאסרה הכניסה אליו והיציאה ממנו במהלך 2-9.8.22 או ביישוב שהגישה אליו הוגבלה בשל חסימת דרכים בימים אלה בהתאם להוראות.
  • עובד/ת המתגורר עד שבעה קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה ונעדר מעבודתו בתקופה 5-9.8.22.
  • עובד/ת המועסק במוסד חינוך באזור של עד 40 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה או ביישוב מהיישובים המפורטים בתוספת לתקנות והוא נעדר מעבודתו באחד או יותר מהימים בתקופת ההסכם, עקב הוראה בדבר סגירת מוסדות חינוך.
  • עובד/ת שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב הוראה בדבר סגירת מוסדות חינוך שבו לומד או שוהה הילד או עקב הוראה בדבר סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו (כולל הורה אומנה).
  • עובד/ת שנעדר מעבודתו בהתאם להוראה בדבר איסור התקהלות.
  • העובד/ת הוא אדם עם מוגבלות אשר מקום מגוריו או מקום עבודתו באזור של 40 ק"מ מהרצועה, אם מוגבלותו ידועה למעסיק או שהמציא למעסיק אישור רפואי, ואם  מוגבלותו מנעה ממנו להגיע למקום העבודה או לשהות בו, משום שלא יכול היה לעמוד בהנחיות פיקוד העורף בתקופת ההסכם.

בדומה למנגנוני פיצוי במבצעים קודמים, ההסכם שנחתם כולל גם סעיף שעוסק בזכויות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. כל עובד/ת שהוא הורה או אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות, יהיה זכאי לפיצוי, במידה שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על הילד.

ההסכם יוגש לממונה הראשית על יחסי עבודה בזרוע עבודה במשרד הכלכלה והתעשיה, עו"ד רבקה ורבנר, לצורך רישומו כהסכם קיבוצי כללי, ותוקפו מותנה בהרחבתו בצו הרחבה על ידי משרד הכלכלה והתעשייה.

במשא ומתן על ההסכם היו שותפים מטעם ההסתדרות: יו"ר הסתדרות המעו"ף עו"ד גיל בר-טל, יו"ר הלשכה המשפטית באגף לאיגוד מקצועי עו"ד חנה שניצר, סמנכ"ל כלכלה ומדיניות אדם בלומנברג ומנהלת מחלקת אסטרטגיה ומדיניות עו"ד הילה שינוק. מטעם המגזר העסקי, ליווה את ההסכם יו"ר ועדת עבודה בנשיאות המגזר העסקי ומנכ"ל התאחדות האיכרים עו"ד ישי פולק.

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, מסר: "בדומה להסכמים שגיבשנו לאחר מבצעים קודמים, דאגנו גם הפעם לעובדים ששגרת יומם ועבודתם נפגעה בעקבות מבצע "עלות השחר". אני מודה לכל הצדדים שהיו שותפים ביצירת ההסכם. ההסתדרות תמשיך לפעול להגנת זכויות העובדים בשגרה ובחירום".  

יו"ר נשיאות המגזר העסקי, דובי אמיתי, מסר: "ההסכם הקיבוצי הינו הצעד המשלים לתקנות שהעבירה ממשלת ישראל. אני שמח שהצלחנו בשותפות ובהבנה להביא את המדינה להכרה באחריותה על מארג יחסי העבודה ולוודא חובת שיפוי מעסיקים בגין הוצאות הנגרמות להם, בשל המצב הביטחוני והחלטות המדינה".

צופרי אזעקותצופרי אזעקות

יו"ר ההסתדרות בר-דוד וסמנכ"ל כלכלה ומדיניות בלומנברג, חותמים על ההסכם יו"ר ההסתדרות בר-דוד וסמנכ"ל כלכלה ומדיניות בלומנברג, חותמים על ההסכם