הכירו את האנשים שנמצאים בחזית העשייה החברתית

 יום העבודה הסוציאלית 2019

הכירו את האנשים שנמצאים בחזית העשייה החברתית

ב-19/3 ציינו בעולם את יום העבודה הסוציאלית. יום זה מוקדש לסולידריות בינלאומית ולהבעת הערכה לפועלם של אנשי המקצוע בתחום אשר ממלאים תפקיד חשוב בהגנה על כבוד האדם וחיזוק הביטחון הסוציאלי של הפרט.

ההסתדרות מבקשת לחזק את איגוד העובדים הסוציאליים, בראשות עו"ס ענבל חרמוני, ולברך את כלל העובדות והעובדים הסוציאליים בישראל שנמצאים שם לילות כימים על מנת להושיט יד, להכיל ולתת הזדמנות לאנשים שהכי זקוקים לכך. אתם עוזרים להפוך את החברה שלנו לטובה יותר.

ההסתדרות, באמצעות איגוד העו"ס, מחויבת להמשיך לפעול לקידום מעמדם של העובדים הסוציאליים, תוך הכרה בחשיבות תפקידם לצמצום הפערים ולהגברת השוויון בחברה הישראלית.