הסכם קיבוצי חדש למייסדי אגד

הסכם שנחתם בין יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו"ר מזכירות אגד אבי פרידמן ויו"ר איגוד עובדי התחבורה אבי אדרי קובע כי זכויותיהם של כ-1,300 חברי קואופרטיב אגד יישמרו גם עם הפיכת אגד לחברה בע"מ והכנסת המשקיע הפרטי כבעלים נוסף

ההסתדרות והנהלת אגד חתמו על הסכם קיבוצי מיוחד המסדיר את זכויותיהם של כ-1,300 חברי אגד - מייסדי הקואופרטיב - בעת השינוי שהוא עובר במבנה בעלותו, הכולל הכנסת משקיע פרטי והפיכתו לחברה בע"מ.

החתימה על ההסכם נערכה במעמד יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו"ר מזכירות אגד אבי פרידמן, יו"ר איגוד עובדי התחבורה אבי אדרי ומחזיק תיק התחבורה הציבורית באיגוד דורון עזרא.

ההסכם שם דגש על שמירת רצף זכויות העובדים המייסדים, כולל שכר, תנאים נלווים, שמירה מלאה על הוותק, זכויות לפנסיה תקציבית ומענק פרישה. בנוסף הצדדים סיכמו כי שכר העובדים ימשיך להיות צמוד להסכמי המסגרת במגזר הציבורי.

ההסכם ייכנס לתוקף סופית לאחר שיאושר על ידי לפחות 75% מהמייסדים, באסיפת עובדים שתיערך בחודשים הקרובים.

ההסתדרות יוצגה בהסכם על ידי עו"ד גלי שטיינברג מהלשכה המשפטית באגף לאיגוד מקצועי ועל ידי עו"ד יניב וייס מאגף הפנסיה.

מעמד חתימת ההסכםמעמד חתימת ההסכם