צעד נוסף למען שיפור הבטיחות בענף הבנייה: ההסתדרות והתאחדות בוני הארץ חתמו על הסכם קיבוצי חדש

בהסכם חדש בין הסתדרות עובדי הבניין והעץ לבין התאחדות בוני הארץ, הצדדים הסכימו על הקמת ועדת בטיחות משותפת שתסייע בהטמעת סטנדרטים מקדמי בטיחות בקרב עובדים באתרי הבנייה, בדגש על חובת השימוש בציוד מגן אישי *** הוועדה, שתכלול את נציגי הצדדים, תוכל להטיל קנסות כספיים על עובדים שהפרו את נהלי הבטיחות *** יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן: " נדבך נוסף שמצטרף להסכמות החשובות שהושגו בין ההסתדרות לבין המדינה ב-6 בנובמבר" *** נשיא התאחדות בוני הארץ, רוני בריק: "ההסכם הוא לא פחות ממהפכה" *** יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ, יצחק מויאל: "שלב חשוב ביחסי העבודה והירתמות משותפת לשינוי המציאות בשטח"

הקבלנים מצטרפים למאמצי ההסתדרות למען הגברת הבטיחות בענף הבנייה: בהסכם קיבוצי חדש שנחתם לפני זמן קצר, במעמד יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ, יצחק מויאל, ונשיא התאחדות בוני הארץ, רוני בריק, סיכמו הצדדים על הקמת ועדת בטיחות משותפת שהרכבה יכלול נציג מטעם ההסתדרות, נציג מטעם התאחדות בוני הארץ ומומחה בטיחות חיצוני מוסכם.

הוועדה שתוקם תפעל להגברת האכיפה באתרי הבנייה, תוך דגש על חובתם של העובדים לעמוד בנהלי הבטיחות ולהקפיד על שימוש נכון וקבוע בציוד מגן אישי. חשיבות ההקפדה על ציוד מגן, כגון קסדה ורתמת בטיחות, המעוגנים כבר ברגולציה אך עד כה בהיעדר אכיפה מספקת, נעוצה בעובדה שמדובר באמצעי הגנה ראשון בחשיבותו בעת עבודה בגובה. נזכיר כי קרוב ל-70% מכלל התאונות כיום באתרי הבנייה הן תאונות נפילה מגובה, ובעת שימוש קבוע בציוד מגן, ניתן למזער באופן משמעותי לא רק את מספר התאונות אלא גם את התוצאות הקטלניות שלהן.

ההסכם הנוכחי, שמבטא את הרצון המשותף של הצדדים לפעול בשיתוף פעולה להגברת הבטיחות בענף הבנייה, הוא צעד משלים להסכמות שהושגו לפני כשלושה שבועות בין יו"ר ההסתדרות לשרי הממשלה. נזכיר כי בין ההסכמות שאליהן התחייבה המדינה מול ההסתדרות: הגדלה משמעותית של תקני המפקחים במנהל הבטיחות בעבודה, הפיכת התקן האירופאי לפיגומים לתקן מחייב, הסדרת תחום המנופים בישראל, מפרט בטיחות מחייב במכרזי הבינוי של החשב הכללי, הכנסת עוזרי בטיחות לאתרי הבנייה, חובת השתלמות בסיסית בתחום הבטיחות לכל עובד בנייה, וצעדים נוספים שמטרתם לצמצם באופן משמעותי את היקף התאונות והפרות הבטיחות באתרי הבנייה.

על פי ההסכם החדש, הוועדה תהיה מוסמכת להטיל קנסות כספיים במקרים של הפרות בטיחות מצד עובדים באשר לחובת השימוש שלהם בציוד מגן אישי. בגין סירובו של עובד להשתמש בציוד מגן, וככל שהמעסיק מילא את חובותיו, לרבות אספקת ציוד תקין, הדרכת בטיחות שוטפת ומתן הדרכה מפורשת להשתמש בציוד, תוכל הוועדה לנקוט בשורה של סנקציות נגד העובד אשר סיכן את עצמו או סביבתו: החל במתן נזיפה והתראה ועד לקנס כספי שיעמוד על מכפלות שכרו היומי התעריפי של העובד, בהתאם לדרגה שבה שובץ.

כך לדוגמה, בגין סירוב העובד להשתמש בציוד מגן אישי או בגין הפרת בטיחות חמורה באופן מסכן חיים, כמו למשל אי חבישת רתמה בעת עבודה בגובה, תוכל הוועדה להטיל על העובד קנס בגובה  שכפול משכרו התעריפי היומי. במידה ומדובר בהפרת בטיחות חמורה חוזרת בתקופה של שישה חודשים ממועד ההפרה הקודמת, סכום הקנס יוכל להגיע עד לסכום של פי ארבעה משכרו היומי של העובד, בהתאם לדרגה שבה שובץ.

בתוך כך, סיכמו הצדדים כי כל כספי הקנסות שיוטלו על ידי ועדת הבטיחות וייגבו ממבצעי ההפרות, יועברו לקרן לעידוד ענף הבנייה בישראל, לצורך מטרות המשרתות את קידום הבטיחות בענף.

 

במעמד חתימת ההסכם נכחו שותפים נוספים לגיבוש ההסכמות, בהם: מנכ"ל התאחדות בוני הארץ, עו"ד אליאב בן שמעון, המשנה למנכ"ל התאחדות בוני הארץ ויו"ר אגף כוח אדם ויחסי עבודה, איציק גורביץ', מנכ"ל אגף הכלכלה בהסתדרות שי בירן ועו"ד הילה גבר מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות. עוד בין הנוכחים בטקס החתימה: מ"מ יו"ר ההסתדרות מיכאל כוכבי, סגנית נשיא התאחדות הקבלנים, עו"ד ורד צרפתי, יו"ר ועד הפעולה של מנהלי העבודה, אמנון שינדלר ויו"ר הוועד הארצי של מפעילי עגורן צריח, דן ורשבסקי

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן אמר במעמד החתימה: "בעקבות מאבק ממושך שהובילה ההסתדרות להגברת הבטיחות בעבודה, ובענף הבנייה בפרט, אנו עדים לשינוי השיח הכללי ולהירתמות של כלל הגורמים למטרה משותפת אחת: לדאוג לבטיחות העובדים. אני מברך על נכונות הקבלנים לפעול בשיתוף פעולה בנושא זה, ורואה בכך נדבך נוסף שמצטרף להסכמות החשובות שהושגו בין ההסתדרות לבין המדינה ב-6 בנובמבר. ההסכם הנוכחי מסדיר עוד מנגנון אכיפה לצמצום היקף התאונות באתרי הבנייה, תוך עידוד האחריות האישית של עובדים ומניעת התנהלות שאינה תואמת את כללי הבטיחות. המציאות העגומה שלתוצאותיה הקטלניות נחשפנו בשנים האחרונות, חייבת להשתנות והיום עשינו צעד נוסף על מנת שזה יקרה. אנו נמשיך לפעול להגברת הבטיחות בעבודה כי זו המחויבות שלנו".

נשיא התאחדות בוני הארץ, רוני בריק, מסר כי: "ההסכם הזה הוא לא פחות ממהפכה. בשבועות האחרונים הונח הבסיס בענף הבנייה הישראלי לשינוי אמיתי בתחום הבטיחות בעבודה, עם שורת כלים שלהם מחויבים כל השותפים הטבעיים לנושא הזה: המעסיקים, הממשלה והעובדים. לצד ההסכם של המדינה וההסתדרות, ותוספת של חוק שיאפשר להכשיר עוזרי בטיחות שקידמה התאחדות בוני הארץ מול הכנסת, באה ההחלטה של יו"ר ההסתדרות לחבור אלינו ולהבטיח את גיוס העובדים למאמץ מניעת התאונות. כמי שמכיר את הענף זהו כלי חשוב, שבלעדיו לא היו עובדים הכלים האחרים. אני מאוד מקווה שהמדינה תקיים את ההבטחות שלה התחייבה בהשקעות ועשייה להגברת הבטיחות בעבודה".

יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ, יצחק מויאל, ציין כי: "ההסכם שנחתם היום עם התאחדות בוני הארץ הוא שלב חשוב ביחסי העבודה ומבטא את ההירתמות המשותפת של הצדדים לשינוי המציאות בשטח. מצד אחד, ההסתדרות הביאה לכך שהממשלה תיקח אחריות על כל מה שקורה בענף הבנייה ומצד שני דאגנו שגם העובדים יהיו שותפים למאבק שמטרתו להציל חיי אדם".