מאות גננות וסייעות מעמותת "נשי אגודת ישראל" מהמגזר החרדי התאגדו בהסתדרות

מעל ל-200 עובדות העמותה, המפעילה עשרות גני ילדים בסקטורים השונים של המגזר החרדי, התארגנו על רקע רצונן לשפר את תנאי שכרן *** במכתב שנשלח להנהלת העמותה, קוראת לה ההסתדרות לפתוח בהליך הידברות ומו"מ מתוך מטרה להגיע להסכמות אשר יעוגנו בהסכם קיבוצי בין הצדדים

ההסתדרות הפכה לארגון היציג בקרב עובדות עמותת "נשי אגודת ישראל". עמותת "נשי אגודת ישראל" מפעילה כ-50 גני ילדים המספקים מענה חינוכי למגוון הסקטורים במגזר החרדי, וממוקמים בין היתר בבני ברק, פתח תקווה, אשדוד, ראשון לציון וגני תקווה.

בעמותה מועסקות למעלה מ-200 גננות וסייעות, אשר התאגדו על רקע רצונן להסדיר ולשפר את תנאי העסקתן. מהלך ההתאגדות מלווה על ידי החטיבה החרדית של ההסתדרות.

במכתב שנשלח להנהלת העמותה על ידי מנכ"ל האגף להתאגדות עובדים בהסתדרות עמיחי סטינגר, נכתב כי למעלה משליש מהעובדות חתמו על טפסי ההצטרפות לארגון היציג. לצד זאת נכתב כי ברצונה של ההסתדרות להיכנס להליך הידברות ומשא ומתן עם ההנהלה בנושאים הנוגעים לתנאי העסקת העובדות, וזאת במטרה להגיע להסכמות אשר יעוגנו בהסכם קיבוצי בין הצדדים.