ניסנקורן וברוש לשר הכלכלה והתעשייה: עצור את הפגיעה בתעשייה הישראלית ברכש במכרזים ציבוריים

נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר ההסתדרות פנו לשר הכלכלה אלי כהן ודרשו ממנו לסייע בשמירה על התעשייה הישראלית ומקומות העבודה בה, לאור ההחרפה החמורה בפגיעה בתוצרת כחול לבן במכרזים ממשלתיים וציבוריים *** "לא ייתכן כי משרדים ממשלתיים 'יתחמקו' מחובתם", כותבים ניסנקורן וברוש לכהן, וטוענים כי גופים ציבוריים מצליחים בדרכים עקיפות ו"יצירתיות" להימנע מיישום תקנות שנועדו לשמור על מפעלי המדינה

"ללא הגנה על תוצרתנו המקומית, ייפגע בהכרח חוסנה של מדינת ישראל, בכל ההיבטים", כך כתבו נשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש ויו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, במכתב שנשלח לשר הכלכלה והתעשייה אלי כהן. במכתבם, דורשים ניסנקורן וברוש מכהן לעצור את הפגיעה המחריפה בתוצרת כחול לבן במכרזים ממשלתיים וציבוריים.

"אנו עדים יותר ויותר למגמה חמורה של החרפה בפגיעה במפעלים ישראליים מצד משרדים וגופים ממשלתיים, רשויות מקומיות וגופים ציבוריים המתוקצבים מכספי ציבור", כותבים ניסנקורן וברוש ומציינים כי לרוב הפגיעה נעשית באופן "חוקי" לכאורה, כאשר הגופים הללו מצליחים בדרכים עקיפות ו"יצירתיות" להימנע מיישום תקנות אשר נועדו לשמור על מפעלי המדינה, תוצרתם ומקומות התעסוקה בהם.

יו"ר ההסתדרות ונשיא התאחדות התעשיינים דורשים מכהן לחייב גם מוסדות אקדמיים, קופות חולים, מועצות דתיות וכל גוף המסובסד משמעותית על ידי המדינה להעדיף תוצרת ישראלית לאור היקפי הרכש הניכרים שלהם - כמו גם גופים פרטיים המבצעים בפועל את הרכש עבור הגופים הממשלתיים והציבוריים. בהקשר זה ציינו ניסנקורן וברוש בחריפות כי "לא ייתכן כי משרדים ממשלתיים 'יתחמקו' מחובתם בדרך של ביצוע הרכש הציבורי באמצעות קבלני משנה [...] אשר אינם מחויבים בעצמם".

תופעה חמורה נוספת אותה מבקשים ניסנקורן וברוש מכהן למגר היא תנאי סף מקפחים ומגמתיים במכרזים ציבוריים, אשר מהווים מניעה מכוונת ומונעים כל אפשרות של התעשייה המקומית לזכות במכרזים.

ברוש וניסנקורן מציינים בסיום מכתבם כי בדיקה כלכלית שהוכנה במיוחד, אשר גם הועברה למשרד האוצר, מראה כי תועלתה של הרחבת ההעדפה לתוצרת מקומית במונחי עלות-תועלת, גבוהה באופן ברור וחד משמעי, וכי תמיכה בייצור מקומי תניב תוספת צמיחה והכנסות למדינה.