הסכמים קיבוציים מרחב ירושלים

פרסומי האגף: 

הסכם קיבוצי הוצאת כתר