האגודה לעובדי מזון, דפוס, עץ ובניין

אגודת המזון, הדפוס הבנין והעץ פועלות בדרך כלל במסגרת הסכמים קיבוציים שהוראותיהם הורחבו בצווי הרחבה וחלות על כל העובדים בענפים אלה למעט עובדים שתנאיהם הוסדרו בהסכמים קיבוציים מיוחדים.

מרכז האגודות – אהרון חנו                  

טל:     02-6207277       
פקס:  02-6207223