בינ"ה 06/2007-06/2012

מליאת בינה - 15.5.12 - 31 - החלטות
מליאת בינה - 7.2.12 - 30 - החלטות
מליאת בינה - 27.12.11 - 29 - החלטות
מליאת בינה - 21.11.11 - 28 - החלטות
מליאת בינה - 31.10.11 - 27 - החלטות - חברת העובדים
מליאת בינה - 31.10.11 - 27 - החלטות
מליאת בינה - 11.10.11 - 26 - החלטות
מליאת בינה - 18.9.11 - 25 - החלטות
מליאת בינה - 5.7.11 - 25 - החלטות
מליאת בינה - 20.6.11 - 24 - החלטות
מליאת בינה - 14.4.11 - 23 - החלטות
מליאת בינה - 27.12.10 - 22 - החלטות
מליאת בינה - 30.11.10 - 21 - החלטות
מליאת בינה - 6.9.10 - 20 - החלטות
ישיבת חברת העובדים - 21.7.10 - 7 - החלטות
מליאת בינה - 21.7.10 - 19 - החלטות
ישיבת חברת העובדים - 9.6.10 - 6 - החלטות
מליאת בינה - 9.6.10 - 18 - החלטות
מליאת בינה - 21.3.10 - 17 - החלטות
מליאת בינה - 14.2.10 - 16 - החלטות
מליאת בינה - 28.12.09 - 15 - החלטות
מליאת בינה - 28.12.09 - 14 - החלטות
מליאת בינה - 22.9.09 - מספר 13 - החלטות
מליאת בינה - 26.5.09 - מספר 12 - החלטות
ישיבת חברת העובדים - 6.4.09 - החלטות
מליאת בינה - 6.4.09 - מספר 11 - החלטות
מליאת בינה - 30.12.08 - מספר 10 - החלטות
מליאת בינה - 25.11.08 - מספר 9 - החלטות
ישיבת חברת העובדים - 23.9.08 - החלטות
מליאת בינה - 23.9.08 - החלטות
מליאת בינה - 15.7.08 - החלטות
ישיבת חברת העובדים - 27.5.08 - החלטות
מליאת בינה - 27.5.08 - החלטות
ישיבת חברת העובדים - 19.3.08 - החלטות
מליאת בינה - 19.3.08 - החלטות
מליאת בינה - 21.2.08 - החלטות
מליאת בינה - 18.12.07 - ישיבה 4 - החלטות
מליאת בינה - 18.12.07 - ישיבה 3 - החלטות
מליאת בינה - 10.9.07 - ישיבה 2 - החלטות
מליאת בינה - 17.7.07 - החלטות
מליאת בינה - 15.6.07 - החלטות
מליאת בינה - 5.6.07 - החלטות
מליאת בינה - 11.3.07 - החלטות
מליאת בינה - 11.2.07 - החלטות
מליאת בינה - 14.1.07 - החלטות