חטיבת המועצות הדתיות ושירותי הדת בהסתדרות

בס"ד

חטיבת המועצות הדתיות ושירותי הדת בהסתדרות, בראשות רפאל מלאכי

החטיבה פועלת על מנת להעניק סיוע למגוון העובדים במגזר החרדי-דתי, תוך דגש מיוחד על ליווי התארגנויות חדשות וגיבוש הסכמים קיבוציים, אשר נותנים מענה ייחודי ומותאם לאורחות החיים החרדיים של העובדים.

כחלק מעשייתה הענפה של החטיבה, בשנת 2015 נחתם הסכם קיבוצי ראשון במגזר החרדי עם עמותת "מגן הלב", אשר עוסקת בחינוך מיוחד ומשמשת כמקום עבודתן של כ-600 מורות וגננות. זמן קצר לאחר מכן, נחתם הסכם קיבוצי נוסף אשר הסדיר את זכויותיהן של האחיות בבית החולים "לניאדו" בנתניה. פריצת דרך משמעותית נרשמה גם בתנאי שכרן של הבלניות במועצות הדתיות. 

יו"ר החטיבה, רפאל מלאכייו"ר החטיבה, רפאל מלאכי