איגוד הימאים בישראל

אבי לוי, יו"ר איגוד הימאים בישראל.

איגוד קציני הים הינו הסתדרות מקצועית ארצית אשר מטפל בקציני הים המועסקים באוניות סוחר ישראליות ובקצינים המועסקים בשלוחות חוף, במקצועות שדרישת התפקיד מחייבת ידע וניסיון ימי.
האיגוד משמש כנציג ארגון התובלה הבינלאומי ITF ובמסגרתו מטפל בימאים זרים הפוקדים את נמלי ישראל, בכל הקשור לאבטחת זכויות עפ"י תנאי ההעסקה, ומתוקף האמנות בינלאומיות ILO, IMO.
תנאי העסקה של כלל חברי האיגוד מוסדרים במסגרת הסכמים קיבוציים מיוחדים ושונים עבור כל סקטור.
בין חברי האיגוד נמנים: קציני צי סוחר ישראלים המועסקים באוניות סוחר ישראליות ; נתבים בנמלי ישראל - חיפה, חדרה, אשדוד, אשקלון ואילת - הסכם קיבוצי מיוחד ; מפקחים ימיים - רבי-חובלים וקציני מכונה ראשיים, בעלי רקע ימי, המשמשים אחראים מטעם המדינה על מנגנוני הפיקוח בכלי שיט ובנמלים ; מפקחים ימיים המועסקים בשלוחות חוף של צים ; קציני גוררות המועסקים בחברת נמל אשדוד וחברת נמל אילת וקציני ועובדי הגוררות והסירות בנמל חדרה.
איגוד הימאים מנהל היום מו"מ להסדרת תנאי העסקתם של עובדי התצפית בנמל אשדוד שעיסוקם מחייב ידע וניסיון ימי, ממעמד של הסכם אישי לקיבוצי. כמו כן, מו"מ להסדרת תנאי העסקה של קציני הגוררות בנמל אשקלון, ממעמד חוזה אישי לקיבוצי. והסכם שכר ושימור תנאי העסקה עבור מפקחים ימיים.