הסתדרות הנוער העובד והלומד

הסתדרות הנוער העובד והלומד הינה תנועה חברתית האחראית על אספקת שירותי חינוך, תרבות, קהילה וכמובן מהווה איגוד מקצועי בעבור בני הנוער בטווח הגילאים 10-18. התנועה היא חלק בלתי נפרד של ההסתדרות והחברות בה היא אישית ומותנית באי השתייכות לכל ארגון מפלגתי של נוער. 

 

הפגנת האחד במאי הפגנת האחד במאי

הנוער העובד והלומד במאבק עובדי קופי ביןהנוער העובד והלומד במאבק עובדי קופי בין

הסתדרות הנוער העובד מתפקדת כאיגוד המקצועי היציג של בני הנוער במדינת ישראל (בין אלה העובדים בלבד ובין אלה המשלבים עבודה ולימודים גם יחד) וככזו היא מעניקה לחבריה הגנה מקצועית והכשרה מקצועית, חותמת על הסכמי עבודה קיבוציים המשפרים את זכויותיו הסוציאליות של הנוער העובד ומגבירים את ביטחונו התעסוקתי, ודואגת ליישומן ולאכיפתן של הוראות החקיקה הנוגעות לזכויות הנוער העובד והלומד, לרבות חוק עבודת הנוער וחוק החניכות.

בנוסף לפועלה של התנועה בתחום האיגוד המקצועי, פועלת הסתדרות הנוער העובד בשדות הבאים:

  • ליווי תרבותי וחברתי בתנאים חינוכיים לנערים עובדים ולנערים נושרים ומנותקים.
  • קיום ועריכת סמינרים, הרצאות, טיולים ומחנות קיץ לחניכי התנועה.

לתנועה מאות קינים, סניפים ומועדונים הפזורים בכל רחבי הארץ ופועלים בכל המגזרים, בהם בערים, בעיירות פיתוח, במושבים, בקיבוצים ובכפרים ערביים, דרוזים ובדואים.

להצטרפות למועדוני התנועה, ניתן ליצור קשר באמצעות טלמסר: 03-7653391

הנוער העובד והלומד. באדיבות מכון לבון. הנוער העובד והלומד. באדיבות מכון לבון.

ילדים, בני נוער וצעירים המבקשים את התערבותה וסיועה המשפטי של ההסתדרות עקב שלילת זכויותיהם במקום העבודה, מוזמנים לפנות לאיגוד המקצועי לנוער באמצעות הטלמסר 9411003- 03 או 054-4001100 או 1121* מכל טלפון נייד. כמו כן, באמצעות פקס: 03-5125157. ניתן אף לפנות באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת: nizul@noal.co.il 

קישורים:
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאתר הנוער העובד והלומד
ילדים, בני נוער וצעירים המבקשים את התערבותה וסיועה המשפטי של ההסתדרות עקב שלילת זכויותיהם יכולים לפנות גם לאתר זה