איגוד עובדי האבטחה, הניקיון והטיפול הסיעודי

יו"ר איגוד עובדי האבטחה, הניקיון והטיפול הסיעודי, יוסי ברבי 

איגוד עובדי האבטחה, הניקיון והטיפול הסיעודי מאגד בתוכו את העובדים המועסקים בענפי האבטחה, שמירה, ניקיון, טיפול סיעודי, מוקד וסיור, פקחי תנועה והחברות ברינקס ישראל ואלקטרה סקיורטי.

האיגוד שוקד כל העת על שיפור תנאי העסקתם של העובדים, פועל לרווחת העובדים ולהכשרתם המקצועית.

ברוב ענפי האיגוד יש הסכמים קיבוציים ענפיים אשר קיבלו תוקף של צו הרחבה, וכן הסכמים קיבוציים מיוחדים אשר מעגנים את תנאי העסקתם של העובדים.

האיגוד מספק סל שירותים נרחב לעובדים, בין היתר, אכיפה ושמירה על זכויות העובדים, כריתת הסכמים קיבוציים, יישוב וטיפול בסכסוכי עבודה, ליווי התארגנויות עובדים, ייצוג פרטני של עובדים מול המעסיקים ומזמיני השירות, ליווי וייעוץ משפטי לעובדים מול מעסיקים, ניהול ועדות אכיפה מכוח ההסכמים הקיבוציים, בדיקות כלכליות למכרזים עתירי כח אדם וביצוע תחשיבי שכר.

פרטי ההתקשרות:

טלפון:  03-6921298

פקס: 03-6921117

הוועידה ה-1 של איגוד עובדי האבטחה, הניקיון והטיפול הסיעודי:

הודעה לבוחר

לוח מועדים לבחירות למוסדות האיגוד

טופס הגשת מועמדות לציר