המנהלת לקשרי מעסיקים ופרט

המנהלת לקשרי מעסיקים ופרט, שפועלת תחת פיקוחו של סמנכ"ל השירות והתפעול, דודו בצלאל, עוסקת בארגון וניהול מאגר החברים של ההסתדרות ופועלת לשיפור השירות שניתן לחבר.

מנהל המנהלת לקשרי מעסיקים ופרט הוא צביקה כהן

המנהלת כוללת שלוש מחלקות עיקריות: שתי מחלקות לקשרי מעסיקים, המשמשות כ"משרד הפנים" של ההסתדרות ומהוות ציר מרכזי בקליטה ורישום העובדים במאגרי המידע, ופועלות מול המעסיקים בהיבט הניכויים והתשלומים בעבור השירותים המקצועיים שמעמידה ההסתדרות לרשות העובדים.

המחלקה השלישית הינה מחלקת שימור חברים, האמונה על סל השירותים וההטבות שההסתדרות מעמידה לטובת העובדים, ועל שימור החברים.

המנהלת לקשרי מעסיקים ופרט מופקדת גם על ניהול הרישום התקין של בעלי זכות ההצבעה למוסדות ההסתדרות