אגף המנהל

‎‎בראש אגף המינהל עומד גילי גריפלר

תחומי אחריות:

 • רכש
 • לוגיסטיקה
 • בינוי ואדריכלות
 • ביטחון ואבטחה
 • ניקיון ומשק
 • הסעדה
 • בטיחות וגיהות
 • תחבורה
 • תקשורת
 • דואר ושירותי משרד

 

אתרי אחריות:

 • בניין הוועד הפועל
 • מרחבי וגופי ההסתדרות ברחבי הארץ

כללי

האגף למנהל הינו זרוע הלוגיסטיקה והתפעול של ההסתדרות, האחראית על בטחונם ורווחתם האישית של כל עובדי ההסתדרות ברחבי הארץ.

תחת האגף יש שמונה מחלקות המספקות שירותים לכל עובדי ההסתדרות וכן להנהלת ההסתדרות, בתחומים מגוונים הנוגעים לחיי היומיום: רכש, בינוי, ביטחון, בטיחות, הסעדה, ניקיון, תקשורת ועוד.

האגף פועל עפ"י תוכנית עבודה מסודרת המאושרת ע"י הנהלת ההסתדרות, ועומד תחת מערכת יעדים ומדדים ענפה, אשר בראשה עומד איכות השירות לעובדי ההסתדרות, תוך אופטימיזציה של עלות מול תועלת בכל אחת מההתקשרויות מול ספקים חיצוניים.

אגף המנהל יוזם פעילויות רבות לשיפור רווחתם של עובדי ההסתדרות, אורחיה ולקוחותיה.

כמו כן, אמון האגף על עמידה בתקנים רגולטוריים חדשים ועל ניהול כלל ההתקשרויות מול ספקים, קבלנים ונותני שירותים מכל הסוגים.