אגף המנהל

מנהל האגף למנהל: דודו בצלאל

 

תחומי אחריות:

 • רכש
 • לוגיסטיקה
 • בינוי ואדריכלות
 • ביטחון ואבטחה
 • ניקיון ומשק
 • הסעדה
 • בטיחות וגיהות
 • תחבורה
 • תקשורת
 • דואר ושירותי משרד

 

אתרי אחריות:

 • בניין הוועד הפועל
 • מרחבי וגופי ההסתדרות ברחבי הארץ

דודו בצלאל

כללי

האגף למנהל הינו זרוע הלוגיסטיקה והתפעול של ההסתדרות, האחראית על בטחונו ורווחתו האישית של כל אחד מעובדי ההסתדרות בכל רחבי הארץ.

תחת האגף 8 מחלקות המספקות שירותים לכל אחד מעובדי ההסתדרות וכן להנהלת ההסתדרות, בתחומים מגוונים הנוגעים לחיי היומיום: רכש, בינוי, ביטחון, בטיחות, הסעדה, ניקיון, תקשורת ועוד.

האגף פועל עפ"י תוכנית עבודה מסודרת המאושרת ע"י הנהלת ההסתדרות ועומד תחת מערכת יעדים ומדדים ענפה, אשר בראשה עומד איכות השירות לעובדי ההסתדרות תוך אופטימיזציה של עלות מול תועלת בכל אחד מההתקשרויות מול ספקים חיצוניים.

אגף המנהל יוזם פעילויות רבות לשיפור רווחתם של עובדי ההסתדרות, אורחיה ולקוחותיה.

כמו כן, אמון האגף על עמידה בתקנים רגולטוריים חדשים ועל ניהול כלל ההתקשרויות מול ספקים, קבלנים ונותני שירותים מכל הסוגים.

אגף המנהל לרשות כל אחד מהעובדים כדי לספק את מירב הכלים הדרושים לצורך ביצוע עבודתו על הצד הטוב ביותר, ברווחה אישית, בטיחות וביטחון.