האגף לקידום שוויון

יו"ר האגף לקידום שוויון, עזיז בסיוני

האגף לקידום שוויון הוקם על מנת לקדם שוויון בין כל חלקי החברה ולמען כל הקבוצות, ללא הבדל דת, לאום, צבע עור, נטייה מינית וזהות מגדרית. 

האגף עוסק בארבע סוגיות מרכזיות, ולצדן בנושאים נוספים ומגוונים הקשורים כולם לשוויון, סגירת פערים וזכויות עובדים:  

1. עובדים מובטלים - האגף פועל למען זכויותיהם ומעמדם של העובדים המובטלים, אלו שאיבדו את עבודתם מסיבות שונות וכתוצאה מכך איבדו גם את זכויותיהם.

2. עובדים עם מוגבלויות - האגף פועל לקידום ולשמירה על זכויותיהם של העובדים והעובדות עם המוגבלויות במשק, לצד הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בהסתדרות.

3. צירוף חברים חדשים להסתדרות - האגף פועל לצירוף של עובדים ועובדות נוספים להסתדרות, בדגש על צירוף עובדים ממקומות עבודה קטנים, על מנת להגדיל את כוחה ולחזק את יכולתה לפעול ולהיאבק למען העובדים כולם.

4. חיזוק מרחבי ההסתדרות - האגף פועל לחיזוק המרחבים של ההסתדרות, בעיקר באזורים בהם מתגוררות אוכלוסיות מוחלשות, כגון היישובים הערביים והפריפריה, בתיאום מלא עם אגף ארגון ומרחבים בהסתדרות.

כאמור, האגף פועל בנושאים נוספים, כגון המאבק בריבוי תאונות העבודה בענף הבניין, זכויות העובדים הזרים, המאבק נגד תופעות של אפליה בשוק העבודה מכל סיבה שהיא, ולמען ערכים של צדק, שקיפות ושוויון.

אנו מאמינים שללא עבודת שטח והיכרות עם האנשים עצמם, המאבק להשגת שוויון וזכויות יתקשה להשיג את מטרותיו. לכן, אנשי האגף יוצאים לסיורים במקומות שונים  - במרחבים ההסתדרותיים, במקומות עבודה, בביטוח הלאומי, במרכזים לשירות תעסוקה ועוד, בדגש על יחס אישי והיכרות מקרוב עם הסוגיות.

 

יור האגף לקידום שוויון, עזיז בסיונייור האגף לקידום שוויון, עזיז בסיוני