הפגנת ההסתדרות למען עובדי הקבלן (כיכר הבימה, ת"א. יולי 2015)