סדר יום והחלטות שהתקבלו בבינ"ה

החלטות שהתקבלו בבינ"ה ב 2015

החלטות שהתקבלו בבינ"ה בשנים 2007-2014

פרסומי האגף:
הזמנה לישיבת בינ"ה - 12 בספטמבר 2017 - פורסם ב 5 בספטמבר 2017
הזמנה לישיבת בינ"ה - 13 ביולי 2017 - פורסם ב 11 ביולי 2017
ישיבת מליאת בינ"ה 39 - 5 בפברואר 2017 - פורסם ב 13 בפברואר 2017
הודעת סיעות הבית בדבר הכוונה להתמודד - פורסם ב 6 בפברואר 2017
ישיבת מליאת בינ"ה 37 - 29 בדצמבר 2016 - פורסם ב 5 בינואר 2017
ישיבת מליאת בינ"ה 38 - 29 בדצמבר 2016 - פורסם ב 5 בינואר 2017
ישיבת מליאת בינ"ה - 15 בנובמבר 2016 - פורסם ב 20 בנובמבר 2016

ישיבת מליאת בינ"ה - 31 באוקטובר 2016 - פורסם ב 14 בנובמבר 2016

הודעת יו"ר בינ"ה בדבר החלטות שהתקבלו בבינ"ה בתאריך 31.10.16 - פורסם ב 7 בנובמבר 2016

ועידת חברת העובדים - 20 בספטמבר 2016 - פורסם ב 29 בספטמבר 2016
ישיבת מליאת בינ"ה - 20 בספטמבר 2016 - פורסם ב 29 בספטמבר 2016
ישיבת מליאת בינ"ה - 9 באוגוסט 2016 - פורסם ב 4 בספטמבר 2016
הזמנה לישיבת בינ"ה - 9 באוגוסט 2016 - פורסם ב 25 ביולי 2016
ישיבת מליאת בינ"ה - 21 ביוני 2016 - פורסם ב 29 ביוני 2016
הזמנה לישיבת בינ"ה ב 15 במרץ 2016 - פורסם ב 24 בפברואר 2016
ישיבת מליאת בינ"ה - 29 בדצמבר 2015 - פורסם ב 29 בדצמבר 2016
ישיבת מליאת בינ"ה - 10 בנובמבר 2015 - פורסם ב 10 בנובמבר 2015
ישיבת מליאת בינה - 8 בספטמבר 2015 - פורסם ב 21 בספטמבר 2015
הזמנה לישיבת בינ"ה ב 8 לספטמבר 2015 - פורסם ב 4 באוגוסט 2015
ישיבת מליאת בינה - 21 ביולי 2015 - פורסם ב 2 באוגוסט 2015
ישיבת מליאת בינ"ה - 21 ביולי 2015 - פורסם ב 21 ביולי 2015
הזמנה לישיבת בינ"ה - 21 ביולי 2015 - פורסם ב 7 ביולי 2015
הזמנה לישיבת בינה - 30 ביוני 2015 - פורסם ב 15 ביוני 2015
הזמנה לישיבת בינ"ה - 24 במרץ 2015 - פורסם ב 10 במרץ 2015
הזמנה לישיבת בינ"ה ב 26 בפברואר 2015 - פורסם ב 24 בפברואר 2015
הזמנה לישיבת בינ"ה - 29 בדצמבר 2014 - פורסם ב 7 בדצמבר 2014
הצעת חוק פוגענית כנגד ההסתדרות - 23.11.2014 - פורסם ב 23.11.2014
הזמנה לישיבה דחופה של בינ"ה - 18 בנובמבר 2014 - פורסם ב 16 בנובמבר 2014
הזמנה לישיבת בינ"ה - 28 באוקטובר 2014 - פורסם ב 20 באוקטובר 2014
הזמנה לישיבת בינה, ראש השנה - 16 בספטמבר 2014, - פורסם ב 4 בספטמבר 2014
הזמנה לישיבת בינ"ה - 22 ביולי 2014 - פורסם ב 8 ביולי 2014
הזמנה לישיבת בינ"ה - 9 ביוני 2014 - פורסם ב 1 ביוני 2014
הזמנה לישיבת בינ"ה - 20 במאי 2014 - פורסם ב 13 במאי 2014
סדר יום לישיבת מליאת בינ"ה - 8 באפריל 2014 - פורסם ב 23 באפריל 2014
הזמנה לישיבת בינ"ה ב 8 לאפריל 2014 - פורסם ב 23 למרץ 2014
הזמנה לישיבת בינ"ה ב 17 למרץ 2014 - פורסם ב 10 למרץ 2014
ישיבת מליאת בינ"ה 17.12.13 - פורסם ב 25.12.13
הזמנה לישיבת בינ"ה - מספר 10 - 26.12.2013 - פורסם ב- 19.12.2013
זימון חברי בינה ליום 17.12.2013 - פורסם ב 5.12.2013
סדר יום לישיבת בינ"ה - 4.12.2013 - פורסם ב 3.12.2013
סדר יום והחלטות לישיבת מליאת בינה - 3 בספטמבר 2013 - פורסם ב 9 בספטמבר 2013
פרוטוקול מליאת בינ"ה - 27 ביוני 2013 - פורסם ב 3 ביולי 2013
סדר יום והחלטות ישיבת בינה מס' 5 - 9 במאי 2013 - פורסם ב 13 במאי 2013
סדר יום לישיבת מליאת בינה יום ראשון 30 בדצמבר 2012 - ישיבה מספר 4
סדר יום לישיבת בינה מס' 3 - 30.12.12
החלטות שהתקבלו בישיבת בינה בתאריך 11-9-2012