נשיאות בינ"ה

חברי נשיאות בינ"ה

 

פרסומי האגף:
דיון משמעתי בנשיאות בינ"ה - פורסם ב 29 בפברואר 2018
ישיבת נשיאות בינ"ה - 10 בספטמבר 2017 - פורסם ב 14 בספטמבר 2017
הזמנה לישיבת נשיאות בינ"ה - ב 10 בספטמבר - פורסם ב 6 בספטמבר 2017
הזמנה לישיבת בינ"ה - 13 ביולי 2017 - פורסם ב 11 ביולי 2017
ישיבת נשיאות בינ"ה 37 - 29 בדצמבר 2016 - פורסם ב 5 בינואר 2017
ישיבת נשיאות בינ"ה 38 - 29 בדצמבר 2016 - פורסם ב 5 בינואר 2017
ישיבת נשיאות בינ"ה - 20 בספטמבר 2016 - פורסם ב 29 בספטמבר 2016
ישיבת נשיאות בינ"ה - 9 באוגוסט 2016 - פורסם ב 5 בספטמבר 2016
ישיבת נשיאות בינ"ה - 21 ביוני 2016 - פורסם ב 29 ביוני 2016
הזמנה לישיבת נשיאות בינ"ה ב 15 במרץ 2016 - פורסם ב 24 בפברואר 2016
הזמנה לישיבת נשיאות בינ"ה ב 8 לספטמבר 2015 - פורסם ב 4 באוגוסט 2015
ישיבת נשיאות בינ"ה - 21 ביולי 2015 - פורסם ב 2 באוגוסט 2015
הזמנה לישיבת נשיאות בינ"ה - 21 ביולי 2015 - פורסם ב 7 ביולי 2015
הזמנה לישיבת נשיאות בינ"ה - 15 ביוני 2015 - פורסם ב 23 ביוני 2015
חברי נשיאות בינ"ה
הזמנה לישיבת נשיאות בינ"ה - 24 במרץ 2015 - פורסם ב 10 במרץ 2015
הזמנה לישיבת נשיאות בינ"ה - ב 26 בפברואר 2015 - פורסם ב 24 בפברואר 2015
הזמנה לישיבת נשיאות בינ"ה - 29 בדצמבר 2014 - פורסם ב 7 בדצמבר 2014
הזמנה לישיבת נשיאות בינ"ה - 18 בנובמבר 2014 - פורסם ב 16 בנובמבר 2014
הזמנה לישיבת נשיאות בינ"ה - 28 באוקטובר 2014 - פורסם ב 20 באוקטובר 2014
הזמנה לישיבת נשיאות בינ"ה - 22 ביולי 2014 - פורסם ב 8 ביולי 2014
הזמנה לישיבת נשיאות בינ"ה - 20 במאי 2014 - פורסם ב 13 במאי 2014
ישיבת נשיאות בינ"ה - 8 באפריל 2014 - פורסם ב 23 באפריל 2014
הזמנה לישיבת נשיאות בינ"ה ב 16 למרץ 2014 - פורסם ב 10 למרץ 2014
ישיבת נשיאות בינ"ה - 17.12.13 - פורסם ב 23.12.13
הזמנה לישיבת נשיאות בינ"ה - 26.12.13 - פורסם ב 23.12.13
סדר יום לישיבת נשיאות בינ"ה - 4.12.13 - פורסם ב 18.12.13
זימון נשיאות בינה לתאריך 17.12.13 - פורסם ב 5.12.2013
סדר יום והחלטות נשיאות בינה - 3 לספטמבר 2013 - פורסם ב 12 לספטמבר 2013
ישיבת נשיאות בינ"ה - 24 ביוני 2013 - פורסם ב 2 ביולי 2013
סדר יום והחלטות נשיאות בינה 9 במאי 2013 - פורסם ב 13 במאי 2013
סדר יום לישיבת נשיאות בית נבחרי ההסתדרות 25-12-2012
החלטת נשיאות בינה מתאריך 11 בספטמבר 2012
החלטת נשיאות בינה מתאריך 4 בספטמבר 2012