חוזרי יו"ר האגף לאיגוד מקצועי - שנת 2016

נושא החוזר 

תאריך פרסום

קובץ החוזר להורדה

סיוע של מקומות עבודה לנשים נפגעות אלימות במשפחה

27 בנובמבר 2016

חוזר יו"ר ההסתדרות 9/2016 בעניין הסיוע של מקומות עבודה לנשים נפגעות אלימות במשפחה

הסכם מסגרת - הגדלת התוספת ועדכון מועדים לעובדים בפנסיה תקציבית 

10 באוגוסט 2016

חוזר יו"ר ההסתדרות מספר 8/2016 בעניין הסכם המסגרת - הגדלת התוספת ועדכון מועדים לעובדים בפנסיה תקציבית

הסכם מסגרת - הגדלת התוספת ועדכון מועדים - מתוקן

10 באוגוסט 2016

חוזר יו"ר ההסתדרות מספר 7/2016 בעניין הסכם המסגרת - הגדלת התוספת ועדכון מועדים - מתוקן

עובדי שמירה במוסדות חינוך - עדכון

3 באוגוסט 2016

חוזר יו"ר ההסתדרות מספר 6/2016 בעניין עובדי השמירה במוסדות חינוך - עדכון 

 

תשלום דמי נסיעה לעובדי המגזר הציבורי

 

10 ביולי 2016

חוזר יו"ר ההסתדרות מספר 5/2016 בעניין תשלום דמי נסיעה לעובדי המגזר הציבורי

קצובת הבראה במגזר הפרטי 

10 ביולי 2016

חוזר יו"ר ההסתדרות מספר 4/2016 בעניין קצובת הבראה במגזר הפרטי - ערך הקצובה לשנת 2016 והארכת תקופת ההתיישנות 

 

שיפורים בזכויות עובדים

 

8 ביוני 2016

חוזר יו"ר ההסתדרות מספר 3/2016 בעניין שיפורים בזכויות עובדים

 

מענק חד פעמי לעובדי קבלן בגופים ציבוריים

 

20 באפריל 2016

חוזר יו"ר ההסתדרות מספר 2/2016 בעניין מענק חד פעמי לעובדי קבלן בגופים ציבוריים 

הרפורמה בתחבורה הציבורית 

 

12 באפריל 2016

 

חוזר יו"ר ההסתדרות מספר 1/2016 בעניין הרפורמה בתחבורה הציבורית - עדכון 

 

לעיון בחוזרי יו"ר משנים נוספות - הקישו כאן

לצווי הרחבה במשק - הקישו כאן