חוזרי יו"ר האגף לאיגוד מקצועי

נושא החוזר 

תאריך פרסום

קובץ החוזר להורדה

שכר מינימום שעתי 25 באפריל 2018

 

 חוזר יו"ר ההסתדרות מספר 6/2018 בעניין שכר מינימום שעתי - 29.12 ש"ח לשעה 

 

עליית ערך שעה ועדכון שכר המינימום השעתי27 במרץ 2018

 

חוזר יו"ר ההסתדרות מספר 5/2018 בעניין עליית ערך שעה ועדכון שכר המינימום השעתי בעקבות קיצור שבוע העבודה 

 

 

צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק

 

19 במרץ 2018 

 

 חוזר יו"ר ההסתדרות מספר 3/2018 בעניין צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק