הסכם קיבוצי חדש נחתם באוניברסיטה הפתוחה

הסכם קיבוצי חדש המסדיר את תנאי העסקתם של כ-900 עובדי הסגל המינהלי באוניברסיטה הפתוחה, נחתם היום (ב') באוניברסיטה ברעננה. במעמד החתימה על ההסכם השתתפו: מזכיר חטיבת עובדי ההשכלה הגבוהה בהסתדרות המעו"ף, ראובן פרי, מנכ"ל האוניברסיטה הפתוחה (האו"פ) עמית שטרייט, ויו"ר ועד עובדי הסגל המינהלי באו"פ לבנה אלפסי.

ההסכם שתוקפו לחמש שנים, מסדיר את תנאי העבודה של  עובדי הסגל המינהלי, המשולבים במגוון תפקידים מינהליים, מקצועיים וארגוניים באוניברסיטה. הסכם זה מביא לשיפור משמעותי בתנאי העסקתם וכולל בין היתר, תוספות שכר ומענקים מיוחדים. נזכיר כי האוניברסיטה הפתוחה היא האוניברסיטה הגדולה בישראל ולומדים בה כ-48 אלף סטודנטים.

על-פי ההסכם, יוסדר מנגנון לקידום שכר שנתי קבוע בשיעור של 2%. בנוסף לכך, מדי שנה תשולם גם תוספת שנתית חד פעמית בשיעור של 10.8% מהשכר החודשי המבוטח. סך הכל מדובר בעלייה של 2.9% בשכר בכל אחת משנות ההסכם. כל התוספות האמורות, יהיו בתוקף החל מאוקטובר 2014 באופן רטרואקטיבי. בנוסף, העובדים יקבלו מענק חתימה בגובה 1,500 שקל לעובד במשרה מלאה. עובדים המועסקים במשרה חלקית, יקבלו מענק באופן יחסי לחלקיות משרתם.

ההסכם החדש מסדיר גם מענקי פרישה לאנשים שהוותק שלהם באו"פ הוא למעלה מ-15 שנים. כל עובד בהגיעו לגיל הפרישה, יהיה זכאי על פי ההסכם למענק מיוחד שיחושב על פי הוותק שלו, עד לגובה של 5 משכורות וחצי, וזאת בנוסף לשחרור מלוא הכספים שנצברו לזכותו בקופות.

ההסכם הקיבוצי החדש כולל התייחסות לתנאים נוספים, בהם: הנהגת גמול השתלמות ב', הגדלת ההפרשות לפנסיה כנהוג במוסדות להשכלה גבוהה והפרשה לקופת גמל לרכיבים לא פנסיוניים.

בשורה נוספת שנושא ההסכם היא לעובדי הסגל המינהלי המוגדרים כעובדים שעתיים. כל עובד שעתי שהשלים 18 חודשי עבודה באו"פ, יהיה זכאי מעתה לקרן השתלמות לבחירתו, כששיעורי ההפקדות מטעם האוניברסיטה יהיו בגובה 5% מהשכר.

המו"מ בין הצדדים נוהל על ידי מנכ"ל האו"פ, עמית שטרייט, מזכיר חטיבת עובדי ההשכלה הגבוהה בהסתדרות המעו"ף, ראובן פרי, ויו"ר ועד עובדי הסגל המינהלי באו"פ, לבנה אלפסי.

ההסכם כולל גם מנגנון ליישוב חילוקי דעות בין הצדדים אשר מעניק לוועד העובדים משקל חשוב בהכרעת המחלוקות הנוגעות להעסקת עובדים.

יו"ר הסתדרות עובדי המעו"ף, ארנון בר-דוד, אמר היום: "עובדי האוניברסיטה הגדולה בישראל ראויים למאמצים הרבים שהושקעו בשיפור תנאי העסקתם. אחרי מו"מ אינטנסיבי הגענו להסכם מצוין שמבטא ערכים חברתיים. אני רוצה לברך את העובדים ואת הוועד, בראשות לבנה אלפסי, על הנחישות שהפגינו לאורך הדרך. כמו כן, אני מודה גם להנהלת האוניברסיטה על כך שבחרה להיות שותפה בטיפוח ההון האנושי ועשתה צעד משמעותי לשיפור יחסי העבודה בארגון".  

נשיא האו"פ, פרופ' יעקב (קובי) מצר, אמר היום: "הסכם העבודה החדש מהווה צעד משמעותי המעיד על שותפות בין הנהלת האוניברסיטה לעובדיה. יחסי העבודה באוניברסיטה הפתוחה הינם יחסים המשקפים את ההערכה הרבה לעובדי הארגון וחלקם המשמעותי בהפיכת הפתוחה לאוניברסיטה הגדולה בישראל המציינת השנה 40 שנות פעילות. אני שמח שיכולנו, ביחד עם ההסתדרות, לעגן את הדברים בהסכם יציב ומשמעותי שנותן ביטוי לתחושות אלו, ולהערכת ההנהלה כולה את תרומת העובדים".

יו"ר ועד העובדים, לבנה אלפסי: "ההסכם הקיבוצי החדש, מהווה סיום של פרק נוסף בתהליך מתמשך, במסגרתו הצלחנו להרחיב את התשתית לקיום יחסי עבודה מאורגנים באוניברסיטה הפתוחה. ההסכם נחתם לאחר משא ומתן ממושך, בו הצלחנו: ועד העובדים, ההסתדרות וההנהלה, להתגבר על המכשולים שהיו בדרכנו, ולהביא להישגים, תוך יצירת איזון נכון בין צורכי העובדים וצורכי האוניברסיטה. ההסכם מיטיב ומשפר את תנאי ההעסקה ואת הביטחון התעסוקתי של העובדים המנהליים באוניברסיטה, ומבטא את ההשקעה של האוניברסיטה בהון האנושי. אנחנו יוצאים לדרך חדשה ומשותפת. כולנו תקווה שהדרך הזו תוביל את האוניברסיטה הפתוחה לדרך חדשה, דרך טובה של צמיחה".