בית הדין: ההסתדרות היא הארגון היציג של עובדי מודיעין אזרחי בלדרות מאובטחת

בית הדין הכריע כי ההסתדרות הכללית היא הארגון היציג של עובדי מודיעין אזרחי בלדרות מאובטחת

בית הדין האזורי לעבודה בת"א סיים את המחלוקת בשאלת זהות ארגון העובדים היציג בחברת בלדרות מאובטחת, תוך כיבוד רצון העובדים להיות מיוצגים על ידי ההסתדרות הכללית. בית המשפט דחה את טענתה של הלאומית לעקרון מניעות הלכתית וקבע כי מאז שנת 2015, הלאומית לא עשתה דבר למען עובדי החברה במישור הקיבוצי

ההסתדרות הכללית החדשה היא ארגון העובדים היציג בחברת "מודיעין אזרחי - בלדרות מאובטחת בע"מ", וזאת במקום ההסתדרות הלאומית. כך קבע היום (ב') בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו. פסק דינו של בית הדין ניתן בעקבות בקשה שהגישה ההסתדרות הכללית, באמצעות עורכות הדין מאיה צחור אבירם וסיון רדיאן מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי, לאחר שמרבית עובדי החברה עברו להסתדרות הכללית וביטלו את חברותם בלאומית.

הלאומית שניסתה למנוע את ההכרה ביציגות ההסתדרות הכללית, על סמך עקרון המניעות ההלכתית, טענה כי היא ניהלה משא ומתן קיבוצי עם חברת מודיעין אזרחי בלדרות מאובטחת בע"מ ואף הגיעה עם החברה להסכמות, ולכן ההסתדרות הכללית מנועה מלהכריז על יציגות בחברה. טענה זו של הלאומית, שהופרכה בבית הדין, התבססה על פגישת משא ומתן אחת ויחידה שקיימה הלאומית עם החברה, בדיוק כשהחלה התארגנות העובדים בהסתדרות הכללית ולאחר שבמשך למעלה משלוש שנים שעברו מאז חתימת ההסכם הקודם, לא התקיים שום מו"מ בין הצדדים. 

כמו כן, בתקופת הלאומית אף לא הוקם ועד עובדים בחברה. פגישת מו"מ שנייה ואחרונה בין הלאומית לחברה, התקיימה רק לאחר בחירתם של העובדים לעבור לשורות ההסתדרות הכללית והכרזתה על יציגותה בחברה.

ההסתדרות הכללית טענה מנגד, כי התנהלות הלאומית נועדה לייצר, יש מאין, כסות משפטית לטענה לפיה מתקיים "משא ומתן". זאת, למרות שלא התקיים מו"מ על הסכם קיבוצי חדש. 

כבוד השופטת עידית איצקוביץ, קיבלה את טענות ההסתדרות הכללית וקבעה כי מאז שחתמה הלאומית על הסכם קיבוצי בחברה בשנת 2015 ועד היום, היא לא עשתה דבר למען עובדי בלדרות מאובטחת במישור הקיבוצי, ואף לא מונה ועד עובדים בחברה.

בית הדין קבע כי לא חלה על ההסתדרות הכללית כל מניעות מלהעלות טענת יציגות וכי יש לכבד את רצונם של העובדים לעבור להסתדרות הכללית החדשה. בהמשך קבע בית הדין האזורי כי ההסתדרות הכללית החדשה היא ארגון העובדים היציג בחברת בלדרות מאובטחת.

התאגדות עובדי "מודיעין אזרחי - בלדרות מאובטחת" בהסתדרות לוותה על ידי יו"ר איגוד עובדי השמירה, המוקד והסיור, הניקיון והטיפול הסיעודי, יוסי ברבי, וכן על ידי יעקב מזמר, מזכיר האיגוד המקצועי ממרחב תל-אביב-יפו בראשות גרשון גלמן. 

בלדרות מאובטחת