סכסוך עבודה בקרב טכנאי מעבדה ללימוד מדעים

סכסוך עבודה בקרב כ-800 טכנאי מעבדה ללימוד מדעים ברחבי הארץ

ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בקרב מאות לבורנטים במערכת החינוך בארץ, המועסקים, בין היתר, על ידי רשויות מקומיות. זאת, בשל ניסיון להפריט את מערך הלבורנטים ולהעסיק עובדי חברות כוח אדם 

יו"ר הסתדרות ההנדסאים והטכנאים, דני הורנשטיין, הכריז על סכסוך עבודה בקרב כ-800 טכנאי מעבדה ללימוד מדעים (לבורנטים) במערכת החינוך ברחבי הארץ. הודעה על כך נשלחה למעבידים הרלוונטיים, בהם מרכז השלטון המקומי, משרד החינוך, עיריית תל אביב-יפו, עיריית ירושלים, עיריית חיפה, מרכז המועצות האזוריות והנהלות של רשתות חינוך.   

ההודעה על הסכסוך מאפשרת להסתדרות לנקוט בצעדים ארגוניים עד כדי השבתה של כל המעבדות ללימוד מדעים במערכת החינוך, בתום ימי הצינון, החל מסוף חודש מרץ.  

העילה המרכזית לסכסוך: פגיעה בעבודה המאורגנת, תוך העסקת לבורנטים שלא במסגרת ההסכמים הקיבוציים, אלא באמצעות מיקור חוץ, וקליטתם באמצעות חברות כוח אדם חיצוניות. מהלך זה מהווה, הלכה למעשה, תחילתה של הפרטת מערך הלבורנטים המועסקים ברשויות המקומיות, ויש לו השלכות משמעותיות מבחינת מעמד העובדים, תנאי עבודתם, זכויותיהם, שכרם וביטחונם התעסוקתי.

בפנייה שהעבירה ההסתדרות למעסיקים השונים, נכתב כי התנהלות זו של העסקת עובדים במיקור חוץ, "מייצרת פערים במעמד ובתנאים בין העובדים השונים, הקיימים לעומת החדשים, ומכרסמת בעבודה המאורגנת ובכוחם הארגוני של העובדים".

ההסתדרות דורשת להפסיק לאלתר את קליטת הלבורנטים באמצעות החברות החיצוניות. למרות ניסיונות קודמים של ההסתדרות לפעול מול המעסיקים כדי למנוע את ההעסקה הפוגענית, לא היו תוצאות. לכן, כאמור, הוכרז סכסוך ונשקלים צעדי המשך.

יו"ר הסתדרות ההנדסאים והטכנאים, דני הורנשטיין, אמר: "הסתדרות ההנדסאים דורשת לאלתר ממשרד האוצר, משרד החינוך, השלטון המקומי ורשתות החינוך, העסקה ישירה של לבורנטים בשכר ראוי ובתנאי עבודה הולמים, כפי שנקבעו בהסכמים קיבוציים ייחודיים שנחתמו רק לאחרונה".