קבלנים עם שני צווי הפסקת עבודה או יותר בשנה, לא ישתתפו במכרזים ממשלתיים

צעד נוסף ביישום ההסכמות שהושגו בין ההסתדרות לממשלה, להגברת הבטיחות בענף הבנייה

אגף החשב הכללי במשרד האוצר הוסיף קריטריונים למאגר הקבלנים הממשלתי לפיהם, קבלן מוכר שניתנו לו שני צווי הפסקת עבודה או יותר בשנה, יושעה לשנה ממאגר הקבלנים ולא יוכל להשתתף במכרזים של משרדי הממשלה

בהמשך למאבק הממושך של ההסתדרות להגברת הבטיחות בעבודה בכלל ובענף הבנייה בפרט, ולאחר שההסתדרות והממשלה הגיעו לפני מספר חודשים להסכמות בנושא - הוסיף היום אגף החשב הכללי במשרד האוצר קריטריונים למאגר הקבלנים הממשלתי. על פי הקריטריונים, קבלנים אשר באתריהם התגלו ליקויי בטיחות חמורים שהביאו לסגירת האתרים, או שבאתריהם נהרגו או נפצעו באופן קשה עובדים כתוצאה מאי עמידה בהוראות הבטיחות, יושעו ממאגר הקבלנים הממשלתי למשך שנה, במהלכה לא יוכלו להשתתף במכרזי בנייה ממשלתיים.

על פי הקריטריונים החדשים, אשר ייכנסו לתוקפם ב-15 בפברואר: קבלן מוכר אשר ניתנו לו שני צווי הפסקת עבודה או יותר במהלך שנה, יושעה למשך שנה ממאגר הקבלנים הממשלתי. במהלך תקופת ההשעיה, יפסיק להיות קבלן מוכר ולא יהיה רשאי להשתתף במכרזים של משרדי הממשלה לביצוע עבודות הנדסה בנאיות או לחתום על חוזה ביצוע בהתאם לזכייה במכרז. הקבלן יהיה רשאי לבקש אישור כקבלן מוכר, מחדש, רק בתום תקופת ההשעיה.

כמו כן, קבלן שאינו קבלן מוכר ויבקש להיכלל במאגר הקבלנים הממשלתי, ושבמהלך שנה עד למועד הגשת בקשתו ניתנו לו שני צווי הפסקת עבודה ומעלה - בקשתו תידחה על הסף. 

נזכיר כי בנובמבר 2018, לאחר מאבק עיקש של ההסתדרות בנושא הבטיחות בעבודה ובענף הבנייה, ואיום בשביתה כללית במשק, הגיע יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן להסכמות עם שר האוצר משה כחלון, שר העבודה והרווחה חיים כץ ושר הבינוי והשיכון דאז יואב גלנט - לגבי צעדים להגברת הבטיחות בענף הבנייה. זאת, במטרה לצמצם משמעותית את היקף התאונות והפרות הבטיחות בתחום.  

ההסכמות כללו נושאים שונים, בהם הטמעת תקן אירופי לפיגומים, הגדלת מספר מפקחי העבודה, אכיפה מוגברת על תקרת שעות העבודה, הסדרת רישיון המנופאים, מינוי עוזרי בטיחות באתרי הבנייה וחובת השתלמות בטיחות בסיסית לעובדים באתרי בנייה.

יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, אמר: "מדובר בצעד נוסף במאבק להגברת הבטיחות בענף הבנייה, אחד המאבקים החשובים שהובילה ההסתדרות בשנים האחרונות. המדינה הכירה בחובתה ובאחריותה להסדיר את הנושא, אך תפקידנו לוודא שההסכמות שהגענו אליהן אכן מתבצעות בשטח ומביאות לשיפור בנושא הבטיחות. הסנקציות נגד קבלנים אשר באתריהם התגלו ליקויים חמורים, יטיבו בסופו של דבר עם הענף, אשר רובו ככולו מורכב מבעלי מקצוע שהבטיחות היא נר לרגליהם".